Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

czerwiec 2020

Konfiskata rozszerzona

Marcin Wynimko21 czerwca 2020Komentarze (0)

Konfiskata rozszerzona jest jedną z form przepadku mienia. Wprowadzono ją do Kodeksu karnego ustawą z dnia 23.03.2017 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 768). Polega ona na przepadku przedsiębiorstwa (lub jego równowartości) należącego do sprawcy, a w pewnych przypadkach – nawet niebędącego jego własnością. Konfiskata rozszerzona – co […]

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Marcin Wynimko18 czerwca 20202 komentarze

O rachunku VAT nie muszę już chyba wspominać. Dzisiaj przybliżę Ci temat możliwości uwolnienia środków pieniężnych znajdujących się na nim. Podatnik ma możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wypłatę środków z rachunku VAT. Przepisy ustawy oraz przepisy nie regulują formalnej kwestii składania takiego wniosku. Nie jest do tego przeznaczony żaden specjalny formularz […]

W maju 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie Dong Yang Electronics. Wyrok wyjaśnia czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT. W wyroku tym, TSUE wskazał jak należy interpretować przepisy Dyrektywy 2006/112/WE oraz rozporządzenia wykonawczego Rady UE 282/2011. A więc czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT? […]

Powiernictwo skutki podatkowe

Marcin Wynimko12 czerwca 2020Komentarze (0)

O co chodzi? Umowę powiernictwa uznaje się za typową umowę nienazwaną, w której uczestnicy ustalają łączący je stosunek zgodnie z zasadą swobody umów. Zasada swobody umów odnosi się do regulacji art. 3551 Kodeksu cywilnego. Powiernictwo jest instytucją zbliżoną do przedstawicielstwa, jednak pełni odmienne funkcje. Stronami powiernictwa jest powierzający oraz powiernik. Głównym celem umowy jest wykonanie […]