Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

październik 2020

Wiążąca Informacja Stawkowa

Marcin Wynimko30 października 2020Komentarze (0)

Wiążąca Informacja Stawkowa WIS, tj. Wiążąca Informacja Stawkowa ma zacząć funkcjonować od kwietnia 2020 roku. Jest to odpowiednik Wiążącej Informacji Taryfowej oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej w świecie podatków. Wnioski można składać już od listopada poprzedniego roku. WIS zamiast GUS Obecnie to GUS jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na pytania podatników o właściwą klasyfikację towarów i […]

STIR

Marcin Wynimko26 października 2020Komentarze (0)

Czym jest STIR? System Teleinformatyczny Izby Rozliczeń (STIR) to jedna z broni fiskusa w walce z wyłudzeniami skarbowymi. Jest to system, który przetwarza dane przekazywane przez banki i SKOK-i pozwalający na określenie wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. W sytuacji gdy system wyłapuje podejrzane czynności/transakcje podmiotu, urzędnicy mają prawo do blokady rachunku bankowego […]

Ulga na złe długi i wyrok TSUE

Marcin Wynimko20 października 20202 komentarze

Regulacje dot. ulgi na złe długi w VAT pod lupą TSUE – jest Wyrok! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął właśnie polską sprawę dotyczącą ulgi na złe długi. Spór dotyczył warunków na jakich podatnik może dokonać korekty swojego zobowiązania podatkowego, jeżeli nie otrzymał zapłaty od swojego kontrahenta. Przedsiębiorcy znają ten problem. Wystawiasz fakturę za wykonaną usługę, […]

Błędny NIP na paragonie

Marcin Wynimko19 października 2020Komentarze (0)

Błędny NIP na paragonie a faktura z prawidłowym NIP Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.248.2020.2.JM Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące wydawania faktur na podstawie paragonów. W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem […]

Wywłaszczenie gruntów rolnych

Marcin Wynimko16 października 2020Komentarze (0)

Wywłaszczenie Wywłaszczenie jest pozbawieniem lub ograniczeniem prawa rzeczowego danej osoby na podstawie wydanego aktu prawnego. Co ważne, wywłaszczenie służy wyłącznie realizacji celów publicznych. Nakłada ono obowiązek przyznania odpowiedniego odszkodowania w zamian za przeniesienie prawa własności wywłaszczanej ziemi. W szczególności wywłaszczenie gruntów rolnych może być problematyczne na gruncie podatku VAT. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest […]