Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

grudzień 2020

VAT u małego podatnika

Marcin Wynimko30 grudnia 20202 komentarze

Jeżeli jesteś małym podatnikiem to musisz się orientować jak wygląda kwestia odliczania podatku VAT. To przydatna wiedza bo decyduje o rachunku ekonomicznym Twojego biznesu. Jak zatem wygląda temat podatku VAT u małego podatnika? Definicja małego podatnik w rozumieniu ustawy o VAT Małym podatnikiem, wg ustawy o VAT, jest podatnik podatku VAT: 1) u którego wartość […]

Zasady ogólne i odliczenie częściowe Ogólnie przyjętą zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom posiadających status […]

Nabycie nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej i do celów prywatnych W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa wart.8 ust.2, gdy przypisanie tych […]

Faktura jest dokumentem niezbędnym do odliczenia podatku VAT, które daje wyraz fundamentalnej zasadzie neutralności podatkowej. Niemniej jednak nie każda faktura daje podatnikowi takie prawo. Odliczenie podatku naliczonego Podatek VAT wykazany na fakturze zakupowej stanowi dla podatnika podatek naliczony. O jego kwotę podatnik ma prawo obniżyć podatek należny, czyli ten, który wpłaca do urzędu skarbowego. Oczywiście […]