Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Marcin Wynimko24 lipca 2019Komentarze (0)

transakcje wewnątrzwspólnotoweTransakcje wewnątrzwspólnotowe – towary

Transakcjami wewnątrzwspólnotowymi nazywamy wszystkie transakcje, w których stronami są podatnicy podatku VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Odnosząc się zatem do takich transakcji nie używamy określeń import/eksport, zastępując je odpowiednio wewnątrzwspólnotowym nabyciem oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Opodatkowanie w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych ma miejsce w kraju nabywcy towaru, natomiast w kraju dostawy – ma zastosowanie preferencyjna stawka 0%.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

WNT według ustawy o VAT, jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a bardziej interpretacja tego zwrotu spędza sen z powiek pełnomocnikom.

Dlaczego?

Jeżeli nie doszło do przeniesienia tego prawa – nie doszło do dostawy. Faktury je dokumentujące można wtedy uznać za puste i podważyć prawo podatnika do odliczenia podatku. To bardzo częsty zarzut organów podatkowych, dlatego właśnie pełnomocnicy muszą się z nim stale mierzyć, wychodząc poniekąd z obszaru prawa w kierunku ekonomii.

Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel

Orzecznictwo sądów, zarówno polskich sądów administracyjnych oraz TSUE jest pełne analiz co uznaje się za przeniesienie prawa i czym tak na prawdę ono jest. Przykładowo, samo przeniesienie prawa własności nie decyduje o dostawie towarów. TSUE zaznacza:

,za dostawę towaru należy uznać transakcję, na podstawie której dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności na gruncie prawa cywilnego.' (sprawa C-320/88 z 8 lutego 1990 r.).

Najważniejsze znaczenia ma w tej kwestii faktyczne rozporządzanie rzeczą i faktyczne jego otrzymanie. Warunki formalne, owszem powinny zostać spełnione, jednak ich brak nie zawsze pozbawia transakcję charakteru dostawy.

Obowiązkowo podatnik VAT

Warunkiem koniecznym do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe jest status nabywcy oraz dostawcy towaru. Oboje muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT w swoich krajach. Nie dotyczy to jednak transakcji, których przedmiotem są nowe środki transportu.

Wyłączenia

W art. 10 ustawy o VAT mamy spis towarów oraz osób, u których nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie. Przykładowo są to rolnicy ryczałtowi sprowadzający towary do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej oraz podmioty niebędące podatnikami podatku VAT sprowadzające towary o wartości nie przekraczającej 50 000 zł w trakcie roku podatkowego.

Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie uznaje się wg ustawy (art. 12) nabyć towarów, m.in. przypadku gdy:

 1. przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 2. towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państw członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu,
 3. przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Z kolei w art. 13. ust 4 znajdziemy podobny katalog odnoszący się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

O wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów możemy mówić, gdy:

 1. podatnika zarejestrowano jako podatnika VAT-UE,
 2. podatnik dokonał dostawy na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 3. towar został wywieziony/wysłany z terytorium Polski,
 4. podatnik posiada dowody potwierdzające wywiezienie towarów z terytorium Polski. Będą to dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – moment nabycia i dostawy

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego. Nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy.

Jak z każdego podatku, tak samo tutaj trzeba się rozliczyć. Standardowo, VAT rozliczamy w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K (jeżeli rozliczamy się kwartalnie). Co miesiąc – do 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa, należy również wysyłać informacje podsumowujące VAT-UE.

VAT-UE

Konieczna jest również uprzednia rejestracja do VAT-UE (przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej). Urząd nada wtedy specjalny ,,europejski” NIP, którym podatnik będzie się posługiwał przy transakcjach z zagranicznymi kontrahentami w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy zwolnieni z VAT, również muszą dokonać rejestracji do VAT-UE, jednak nie pozbawi ich to zwolnienia z VAT.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe jak wszystkie tematy, które są interedyscyplinarne wymagają uwagi i analizy. Z uwagi na to, znajomość tematu jest bardzo ważna.

***

Zobacz też: http://kontrolavatwfirmie.pl/puste-faktury-konsekwencje/

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: