Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Błędny NIP na paragonie

Marcin Wynimko19 października 2020Komentarze (0)

błędny nip na paragonie

Błędny NIP na paragonie a faktura z prawidłowym NIP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.248.2020.2.JM

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące wydawania faktur na podstawie paragonów. W myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wprowadzono zatem zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

W niedawnej interpretacji podatkowej organ interpretacyjny odmówił Wnioskodawcy prawa do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP do paragonu z błędnym NIPem.

Prześledźmy cały stan faktyczny

Wnioskodawca – czynny podatnik VAT – prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia stacji paliwowych. Nabycie paliwa na stacjach odbywa się bez bezpośredniego udziału sprzedającego, z wykorzystaniem automatu płatniczego (tankomatu) obsługiwanego samodzielnie przez klienta stacji.

Klient podczas dokonywania płatności za paliwo wybiera w tankomacie opcję ,,paragon z NIP’’. Po podaniu tego numeru, na żądanie (poprzez wybranie komendy w tankomacie) otrzyma z tankomatu wydruk paragonu zawierającego NIP.

Klient może następnie przesłać paragon do Spółki celem wystawienia przez Spółkę faktury do paragonu; transakcja rejestrowana jest w pamięci kasy fiskalnej, zaś wydruk paragonu następuje wyłącznie na żądanie klienta.

-Brak paragonu

Może się zdarzyć, że tankomat nie wydrukuje paragonu. Może wystąpić błąd drukarki w tankomacie, a tym samym klient nie będzie dysponował paragonem. Klienci stacji, którzy nie dysponują paragonem, mimo to występują z żądaniem wystawienia faktury.

-Błędny NIP

Zdarzyć się również może, że klient wprowadzi błędny NIP, którego po wprowadzeniu i zatwierdzeniu nie może zmienić. Tacy klienci również występują z żądaniem wystawienia faktury.

Nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy:

Organ interpretacyjny uznał, że przepisy są jednoznaczne i nie pozwalają, w żadnym z powyższych przypadków, na wystawienie faktury z NIP nie narażając się przy tym na sankcję z art. 106b ust. 6 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma tym samym prawa wystawić faktury z prawidłowym NIP do paragonu niezawierającego tego numeru. Nie ma również prawa wystawić faktury z prawidłowym NIP do paragonu zawierającego błędny NIP.

Sankcje

Błędny NIP na paragonie może skutować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przypomnieć należy, że wystawienie faktury do paragonu niezawierającego NIP jest sankcjonowane ustaleniem przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Więcej o odpowiedzialności karnoskarbowej tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: