Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

miejsce prowadzenia działalności w VAT

Zasady ogólne i odliczenie częściowe Ogólnie przyjętą zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom posiadających status […]

W maju 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie Dong Yang Electronics. Wyrok wyjaśnia czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT. W wyroku tym, TSUE wskazał jak należy interpretować przepisy Dyrektywy 2006/112/WE oraz rozporządzenia wykonawczego Rady UE 282/2011. A więc czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT? […]