Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Najem a podatek VAT

Nabycie nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej i do celów prywatnych W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa wart.8 ust.2, gdy przypisanie tych […]

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego a jego remont to częste zagadnienie rzucane przez klientów. Co do zasady sprzedaż budynków, budowli lub ich części przez podatników VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Są jednak przewidziane wyjątki, które znajdziemy w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Zgodnie z pierwszym punktem: zwalnia […]

Vat przy najmie

Marcin Wynimko03 marca 2020Komentarze (0)

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w wynajmowanych lokalach niekiedy ponoszą nakłady na ich ulepszenie. Pojawia się tu zatem kwestia podatku Vat przy najmie i sposobu rozliczenia pomiędzy stronami umowy. Najem Analizę powyższego problemu należy rozpocząć  od Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego regulacjami nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Są nimi również […]