Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czynności pozorne w podatku VAT

Marcin Wynimko01 kwietnia 2019Komentarze (0)

Czynności pozorne w podatku od towarów i usług Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT nie ogranicza się jedynie do przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT. 

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt. 4 lit c ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 84 KC w części dotyczącej tych czynności. Przepisy te mówią o pozorności i nieważności czynności prawnej

Organ podatkowy może podważyć możliwość odliczenia podatku VAT. Takie prawo przysługuje mu jeżeli uzna, że czynności podatnika są sprzeczne z ustawą lub mają na celu obejście ustawy. Chodzi o to, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje podatnikowi, jeżeli prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Prawdziwą a więc taką której celem jest osiągnięcie zysku. Przy czym działalność ta nie polega na osiąganiu zysku ze zwrotu podatku VAT. Uzyskanie takiego zwrotu nie może stanowić dla przedsiębiorcy podstawowego celu działalności gospodarczej (co niestety w ostatnich latach często miało miejsce).

Jeżeli tak jest, to taki przedsiębiorca najpewniej zostanie oskarżony o oszustwa podatkowe (o oszustwie podatkowym pisałem tutaj >>).

Czym jest pozorność?

O pozorności czynności prawnej mówi się, gdy oświadczenie:

  • złożono dla pozoru,
  • złożono drugiej stronie,
  • druga strona wyraziła zgodę na dokonanie czynności jedynie dla pozoru.

Mówiąc inaczej z pozornością mamy do czynienia w sytuacji, gdy czynność nie ma faktycznie miejsca i nie ma cech rzeczywistego obrotu. Takie czynności oznaczają nadużycie prawa podatkowego (wyłudzeniem podatku VAT).

Co w związku z tym?

Organ podatkowy odmawia podatnikowi możliwość odliczenia podatku VAT, jeżeli uzna że dokonana przez niego czynność jest pozorna.

Mamy z tym do czynienia w sytuacji tworzenia pozorów działalności gospodarczej. Takie pozory to tworzenie fikcyjnych obrotów towarami, na które wystawione są faktury, a potem wyłudzanie zwrotu podatku. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi bardziej ryzykowne…?

Sądy podkreślają, że niczym nieuprawnione jest przyjęcie, iż samo już występowanie powiązań przesądza, że faktury VAT wystawione w takich przypadkach dokumentują transakcje stanowiące nadużycie mające za zasadniczy cel uzyskania korzyści podatkowej. Tego rodzaju powiązania są spotykane w obrocie gospodarczym i samo ich występowanie nie świadczy o pozorności transakcji zawieranych przez tworzące je podmioty. (wyrok WSA w Łodzi z 9 stycznia 2018 r. I SA/Łd 953/17)

Nie zmienia to faktu, że takie powiązanie stanowi dodatkową przesłankę do uznania czynności za pozorną. W przypadku gdy organ podatkowy kwestionuje prawo podatnika do odliczenia podatku VAT. 

***
Zdjęcie: Kelly Sikkema

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: