Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czynny żal w KKS

Marcin Wynimko09 marca 2020Komentarze (0)

Czynny żal w KKSCzynny Żal KKS

Odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego pisałem już wcześniej. Warto wiedzieć również jak wygląda wytrych pozwalający jej uniknąć.

Zarówno najbardziej rzetelnemu przedsiębiorcy oraz zwykłemu Kowalskiemu może się zdarzyć spóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowych. Nie jest to jednak koniec świata. Jeżeli zrobimy to w miarę szybko oraz w prawidłowy sposób – unikniemy negatywnych konsekwencji.

Instytucja czynnego żalu

Kodeks karny skarbowy w art. 16 stanowi, że:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Co najważniejsze, czynny żal jest skuteczny tylko wtedy gdy podatnik zawiadomi organ zanim to on zorientuje się o przewinieniu podatnika. Jeżeli zatem jesteś już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym lub trwa postępowanie kontrolne to czynny żal nie jest skuteczny. Im zatem szybciej, tym lepiej – bądź pierwszy

Drugim warunkiem ,,powodzenia’’ czynnego żalu jest uiszczenie zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę lub złożenie stosownych deklaracji. Czynny żal nie zwalnia bowiem podatnika z obowiązku uregulowania zaległości podatkowej i związanych z nią odsetkami – chroni go jedynie przed negatywnymi konsekwencjami wynikłymi w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Jak napisać czynny żal

Na szczęście forma czynnego żalu i jego struktura jest łatwa. Nie wymaga się również składania go na urzędowym formularzu czy też skorzystania ze specjalnego wzoru. Wystarczy w piśmie wskazać:

  • osobę, która wnosi zawiadomienie,
  • wskazać charakter popełnionego czynu,
  • opisać istotne okoliczności sprawy,
  • wskazać osoby, które współpracowały i są związane z popełnionym czynem,
  • złożyć oświadczenie czy szkoda została już naprawiona.

Przykład

Załóżmy, że Pan Jan Kowalski zawarł umowę pożyczki w dniu 20.12.2019 r. Nie złożył przy tym stosownej deklaracji i nie zapłacićł podatku od czynności cywilnoprawnych. W jego przypadku czynny żal będzie wyglądał następująco:

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam (właściwego naczelnika urzędu skarbowego) o popełnieniu czynu zabronionego polegającego na niezłożeniu deklaracji PCC-3 oraz niezapłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnej z tytułu zawarcia umowy pożyczki w dniu 20.12.2019 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe obowiązki wypełniłem – złożyłem deklarację PCC-3 oraz dokonałem zapłaty podatku.

Informuje również, że przy popełnieniu czynu zabronionego nie współdziałałem z osobami trzecimi.

Jan Kowalski

Czynny żal samodonosem?

W ostatnim czasie można było słyszeć o sytuacji, w której podatnik złożył czynny żal przez ePUAP. Jak się okazało doniósł sam na siebie. Jak to możliwe? Czynny żal jest skuteczny jedynie na piśmie bądź ustnie do protokołu – tak wskazuje art. 16 par 4 kodeksu karnego skarbowego. Złożony czynny żal nie był zatem skuteczny, ponieważ podatnik poinformował organ o swoim przestępstwie/wykroczeniu skarbowym.

Ministerstwo Finansów stało wtedy na stanowisku, że w takiej sytuacji podatnik ma możliwość złożenia jeszcze raz, tym razem poprawnego czynnego żalu. Moim zdaniem nie jest to jednak możliwe. Organ podatkowy po złożeniu czynnego żalu przez Internet jest już w posiadaniu informacji o popełnieniu przestępstwa skarbowego. I to wyklucza możliwość złożenia skutecznego czynnego żalu.

MF zapowiedziało jednak zmiany w przepisach regulujących tą kwestię. W związku z tym zobaczymy co czas przyniesieni.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: