Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

JPK

Marcin Wynimko05 lipca 2019Komentarze (0)

JPK dokumnetyJPK, czyli jednolity plik kontrolny to dane przekazywane organom podatkowym w postaci plików w formacie XML. JPK jest wzorowany na wytycznych OECD a jego odpowiedniki zostały już wprowadzone m.in. we Francji i Anglii.

Jednolity plik kontrolny to kolejna broń (pisałem już wcześniej o split payment) w rękach organów podatkowych – na podstawie analizy porównawczej podmiotów, które działają np. w tej samej branży organy podatkowe z łatwością mogą wyłapać obszary rozliczeń odbiegających od standardów rynkowych.

Są jednak również plusy dla podatników – szybciej zanalizują oni dane z uwagi na ich elektroniczną formę, a ewentualna kontrola podatkowa przebiegnie zdecydowanie szybciej.

Podstawą prawną plików JPK jest art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi:

w przypadku gdy podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Kogo dotyczy JPK?

Obowiązkiem przesyłania plików JPK są objęci wszystkie podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Jeżeli jesteś zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT – jesteś również zwolniony z obowiązku składania plików JPK.

Struktury JPK

Obecnie JPK składa się z siedmiu struktur, tj:

 1. księgi rachunkowe – JPK_KR
 2. wyciąg bankowy – JPK_WB
 3. magazyn – JPK_MAG
 4. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 5. faktura – JPK_FA
 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KpiR) – JKP_PKPIR
 7. ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Ministerstwo Finansów zapowiada jednak rozszerzenie JPK o kolejne struktury logiczne.

Każda z tych struktur składa się z trzech sekcji:

 1. sekcja nagłówkowa – identyfikująca dany podmiot oraz plik, m.in. NIP, adres firmy oraz data utworzenia pliku
 2. sekcja merytoryczna – są to oczywiście zdarzenia gospodarcze zależne od struktury, której dotyczy plik
 3. sekcja kontrolna – są to sumy kontrole umożliwiające weryfikację poprawności odczytanych informacji, np. ilość raportowanych wierszy

Wszystkie struktury można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Pliki JPK_VAT należy każdorazowo wysyłać w formie elektronicznej. Pozostałe pliki JPK można zapisać na pendrivie/płycie DVD i w takiej formie przekazać organowi, który je żąda.

Terminy

Tylko pliki JPK_VAT składa się do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni niezależnie czy rozliczasz się miesięcznie czy kwartalnie. Jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy – przesyłasz go w następnym dniu roboczym. Pozostałe pliki przesyłasz tylko jeśli organ podatkowy Cie o to poprosi.

Masz możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu złożenia pliku JPK. Musi on być jednak wiarygodnie uzasadniony i złożony przed upływem terminu złożenia pliku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wzór wniosku można znaleźć tu:

http://www.druki.gofin.pl/wniosek-o-odroczenie-terminu-do-zlozenia-informacji-o,wzor,1194,38.html

http://www.druki.gofin.pl/wniosek-o-odroczenie-terminu-do-zlozenia-informacji-o,wzor,1195,38.html

Kary również są

Nieprzedstawienie w terminie plików JPK można uznać za nieprzedstawienie w terminie ksiąg podatkowych – podlegające karze porządkowej w wysokości do 2 800 zł.

Z kolei nieudostępnienie plików JPK na żądanie organu podatkowego może zostać uznane za:

 1. utrudnienie kontroli – podlegające karze grzywny do 720 stawek dziennych (art. 83 Kodeksu karnego skarbowego),
 2. nieprowadzenie ksiąg – podlegające karze grzywny do 240 stawek dziennych (art. 60 Kodeksu karnego skarbowego),
 3. wadliwe prowadzenie ksiąg – podlegające karze grzywny do 240 stawek dziennych (art. 61 Kodeksu karnego skarbowego).

Koniec z deklaracjami VAT?

Ministerstwo przewiduje wprowadzenie nowej struktury  JPK_VDEK, która miałaby być połączeniem JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7 i VAT-7K). Jej wprowadzenie przewiduje się na 1 stycznia 2020 roku dla dużych przedsiębiorców, a na 1 lipca 2020 roku – dla pozostałych.

Podatnikom będzie groziło 500 zł za każdy błąd w nowym pliku JPK, jeżeli nie poprawią błędu na wezwanie urzędu.

****
Zdjęcie by Kelly Sikkema

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: