Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kasy fiskalne online

Marcin Wynimko22 lipca 2019Komentarze (0)

kasy fiskalne onlineOd 1 maja br. obowiązują nowe przepisy wprowadzające nowy rodzaj kas fiskalnych – to kasy fiskalne online. Stanowią one elektroniczny obraz paragonów, a dane w nich zawarte są przesyłane automatycznie do Centralnego Repozytorium Kas. Powoli zostaną zatem wycofane urządzenia z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii.

Od kiedy kasy fiskalne online?

Ministerstwo Finansów wprowadzając nowy rodzaj kas podzieliło podatników na trzy grupy, które w różnym czasie będą miały obowiązek wymiany kas. I tak:

Od 1 stycznia 2020 r. ze starych kas nie będą mogli korzystać: 

 • przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Od 1 lipca 2020 roku ze starych kas nie będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku ze starych kas nie będą mogli korzystać podatnicy świadczący usług: 

 • fryzjerskie
 • kosmetyczne
 • budowlane
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Nie wszyscy zatem będą mieli obowiązek stosowania nowych kas – pozostali przedsiębiorcy będą mogli dalej ewidencjonować sprzedaż za pomocą dotychczasowych kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Centralne Repozytorium Kas

System teleinformatyczny służy do odbierania i przechowywania danych z kas fiskalnych a także do analizy i kontroli tych danych.

Do Centralnego Repozytorium Kas trafiają dane m.in. o sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie, fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku VAT oraz o zmianach adresu punktu sprzedaży.

Ulga na zakup nowej kasy

Podatnicy zakupujący nowe kasy fiskalne online mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny netto. Jednak obowiązuje limit nie więcej niż 700 zł. Zwrot będzie możliwy jedynie wtedy gdy kasa zostanie zakupiona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jednocześnie przedsiębiorca musi dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.  Musi też posiadać faktury zakupu kasy oraz dowody, że za nią zapłacił – tylko wtedy możliwy będzie zwrot.

Ulga nie dla wszystkich

Zwrotu za zakup kasy fiskalnej online nie otrzyma podatnik, który wymienił kasę bez obowiązku wynikającego z ustawy.

Odliczenia

Przedsiębiorcy posiadający status czynnego podatnika VAT będą mogli ponadto:

 • Kwotę ulgi odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres. Jeżeli ulga jest niższa niż podatek należny za dany okres rozliczeniowy,
 • Kwotę ulgi odliczyć od podatku należnego za okresy następne. Jeżeli w okresie rozliczeniowym kwota ulgi będzie wyższa od wartości podatku należnego a pozostałą część otrzymać w zwrocie na rachunek bankowy lub przenieść na następny okres rozliczeniowy,
 • Otrzymać zwrot na rachunek bankowy – jeżeli podatek należny nie wystąpił.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: