Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Konkurs i loteria

Marcin Wynimko29 czerwca 2019Komentarze (0)

Uważaj przy organizowaniu loterii i konkursów!

Dzisiaj odejdziemy od tematu kontroli w firmie żeby odpowiedzieć na pytanie co to jest konkurs i loteria. Dlaczego?

W dzisiejszych czasach już chyba każdy posiada Facebooka i reklamuje tam swoją firmę. Nic dziwnego – w łatwy sposób można pokazać swoją markę setkom potencjalnych klientom.

A jak ich można zachęcić? Konkursem albo loterią. Myślisz: okej, wrzucę post, spośród komentarzy wylosuję 3 osób, którym przekaże nowe elektryczne hulajnogi. Taka nagroda przyciągnie setki osób! Pokażę, że istnieję!

Owszem pokażesz się, ale również organowi podatkowemu.

Dlaczego, o tym dalej w poście, w którym również dowiesz się, lepiej zorganizować konkurs niż loterię.

Konkurs i loteria

konkurs i loteria

Od zdefiniowania Twojego działania wszystko się zaczyna. Nie znajdziemy jednak definicji konkursu w przepisach, jednak można zbliżyć ją do przyrzeczenia publicznego, które znajduje się w Kodeksie cywilnym.

I tak zgodnie z przepisami:

Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

A loteria? Loteria cieszy się jednak swoją własną definicją, która jest w….ustawie o grach hazardowych.

Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Okej, znamy już definicję. Co dalej? Jak nie trudno zauważyć, w przypadku konkursu – istnieją pewne kryteria, od których zależy kto go wygra. Wykorzystamy do przykładu sytuację z początku postu, który lekko zmienimy.

,,3 osoby, które wymyślą najciekawsze hasło reklamujące moją firmę, otrzyma hulajnogę elektryczną – zdecyduje o tym specjalnie powołana komisja trzech pracowników firmy.”

Czy to konkurs czy loteria?

Teraz nie zmieniajmy nic: spośród komentarzy wylosuję 3 osoby, które otrzymają hulajnogę elektryczną. W tej sytuacji o ,,zwycięzcach” decyduje nie jury a przypadek.

Jest to więc loteria.

Zezwolenie i wymogi!

Każdy kto organizuje loterię musi uzyskać zezwolenie dyrektora izby administracji skarbowej! W przypadku konkursu – nie masz tak na prawdę żadnych wymogów. W praktyce lepiej żebyś miał przygotowany i opublikowany regulamin – żeby nie było niedomówień.

Aby uzyskać zezwolenie na organizowanie loterii musisz złożyć wniosek o jego udzielenie (co trzeba w nim zamieścić znajdziesz w art. 39 ustawy o grach hazardowych). Z kolei opłata za udzielenie zezwolenia wynosi 10% wartości puli nagród. Nie może to być mniej niż 50% kwoty bazowej, którą stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego w obwieszczeniu GUS. Obecnie jest to 4 811,42 zł dla roku 2018r r.).

To jednak nie koniec, musisz wyznaczyć osoby, które będą nadzorowały przebieg loterii. To nadal nie koniec! Musza one odbyć szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier (powinno być przeprowadzane co 3 lata). Muszą również spełnić wymagania określone w ustawie o grach hazardowych (art. 24c ustawy)

Inne obowiązki

Konieczna jest również ewidencja wydanych nagród, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł – należy ją przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody. Ponadto obowiązkowe jest zestawienie danych ekonomiczno-finansowych i przekazywanie ich właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej.

Surowe kary!

Kto organizuje loterię bez zezwolenia podlega karze grzywny w wysokości 5-krotności opłaty za wydanie zezwolenia w przypadku przeprowadzania jej bez stosownego zezwolenia. Za prowadzenie loterii z naruszeniem warunków uzyskanego zezwolenia lub z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych podlega karze w wysokości 200 000 zł.

Członkowie zarządu organizatora loterii również mogą być ukarani karą w wysokości do 100 000 zł.

Warto zajrzeć…

Wszędzie podatki, również tu

Podatek dochodowy – organizator loterii staje się płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród o wartości przekraczającej 2 280 zł w przypadku loterii. Kwota ta wynosi 2 000 zł w przypadku konkursu. A jeżeli nagrodą nie są pieniądze? Wtedy osoba, która otrzyma nagrodę ma obowiązek wpłacić organizatorowi loterii podatek przed udostępnieniem jej nagrody.

Jest jednak jedno zwolnienie…

Podatek dochodowy – w przypadku konkursu, jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2 000 zł, możliwe jest uzyskanie zwolnienia. Są jednak warunki:

 • konkurs musi być z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu,
 • jeżeli są to inne dziedziny niż wyżej wymienione – organizatorem i emitentem muszą być środki masowego przekazu (tj. prasa, telewizja, radio) – warunki te muszą być spełnione łącznie!

Troszkę jaśniej?

Pierwszy punkt wypełnimy, jeżeli konkurs będzie polegał tak jak w naszym przykładzie – na wymyśleniu hasła – jest to w końcu jakiś rodzaj sztuki, tak jak zrobienie najciekawszego zdjęcia przedstawiającego produkt. Drugi punkt jest trudniejszy do spełnienia, a w naszym przypadku (konkurs na facebook’u) jest niemożliwy do spełnienia. Konkurs musi być ogłoszony przez środek masowego przekazu i środek masowego przekazu musi być jego organizatorem. W naszym przypadku to Mark Zuckerberg – właściciel Facebooka – musiałby być organizatorem konkursu.

Reklamujesz się na Facebook’u? Nie wliczysz w koszty wydatków na reklamę. Dlaczego? Irlandzkie faktury nie spelniają polskich przesłanek prawidłowego dokumentowania usług. Interpretacja DIS nr 0113-KDIPT2-1.4011.226.2019.2.KU

Podatek VAT – opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przekazane nieodpłatnie przez podatnika towary należące do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Chyba, że będą to prezenty o małej wartości lub próbki– wtedy podatku nie ma.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 10 zł.

Jest to dosyć zawiły temat. Jak widać konkurs i loteria to nie taki jednoznaczny temat. Strzeż się organów!

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: