Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kontrola celno-skarbowa

Marcin Wynimko17 czerwca 2019Komentarze (0)

W gąszczu przepisów prawa Podatnik mylnie może utożsamiać czynności podejmowane przez organy podatkowe za jednakowe. Wyjaśniłem już wcześniej, że kontrola podatkowa (poczytaj więcej o kontroli podatkowej w firmie) nie jest tym samym co postępowanie podatkowe. Czym jest kontrola celno-skarbowa? Błędnie Podatnicy zastępują ją określeniem kontroli podatkowej – jest to bowiem zupełnie inny tryb kontroli mogącej mieć miejsce w Twojej firmy.

Zakres kontroli celno-skarbowej

Kontrola celno – skarbowa może dotyczyć m.i.n.:

 • przestrzegania prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
 • gier hazardowych,
 • prawa dewizowego,
 • rodzajów paliwa przewożonych w zbiornikach środków przewozowych,
 • przesyłem pocztowych,
 • refundacji wywozowych,
 • wywozu i przywozu na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Kontrola celno-skarbowa – wszczęcie

W przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie dostaniesz zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. Kontrola rozpoczyna się z momentem doręczenia upoważnienia od naczelnika urzędu celno-skarbowego przez urzędnika przeprowadzającego kontrolę. Mówiąc prościej, do Twojej firmy zapuka urzędnik, przedstawi w/w upoważnienie, okaże Ci legitymację służbową i właśnie w tym momencie masz rozpoczętą kontrolę celno-podatkową w swojej firmie.

W przypadku kontroli m.in.

 • na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym,
 • dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży,
 • w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania

– są one wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej wraz ze stałym upoważnieniem do wykonywania kontroli.

Właściwość urzędów tutaj.

Jakieś możliwości?

Tryb rozpoczęcia kontroli celno – skarbowej pozbawia Cie możliwości wcześniejszego przygotowania, zweryfikowania dokumentów.

Masz jednak jedną możliwość na uniknięcie większych problemów – w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kontroli masz prawo złożyć deklarację korygująca i zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami.

Uprawnienia urzędnika

Urzędnik przeprowadzający kontrolę celno – skarbową ma prawo m.in. do:

 • wstępu do siedziby i pomieszczeń firmy, zakładów pracy, do innych lokali i budynków należących do kontrolowanego,
 • wstępu do lokalu mieszkalnego lub w miejsca, w którym mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty związane z kontrolą, przeszukiwania ich, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień,
 • żądania okazania dokumentów, w tym wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych,
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • dokonywania oględzin,
 • wzywania i przesłuchiwania kontrolowanego, pracowników, świadków.

Cały katalog uprawnień zawiera art. 64 ustawie o KAS.

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany obowiązek m.in.:

 • umożliwienia wglądu w dokumenty,
 • udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
 • przeprowadzać na żądanie spis z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli celno-skarbowej
 • umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych
 • udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

Cały katalog uprawnień jest zawarty w art. 72 ustawie o KAS.

Zakończenie i wynik kontroli

Kontrola celno – skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. W przypadku gdy trwa dłużej – organ powiadamia podatnika o jej przedłużeniu i przyczynie przedłużenia kontroli w oraz o nowym terminie jej zakończenia. Istotną różnicą odróżniającą kontrolę celno – skarbową od kontroli podatkowej jest fakt, że kontrola celno – skarbowa nie jest ograniczona maksymalnym czasem trwania.

Kontrola kończy się kiedy otrzymasz wynik o przeprowadzonej kontroli. W przypadku kontroli m.in. gier hazardowych czy paliw kontrola kończy się protokołem. Jeśli się zgodzisz z jej wynikiem masz 14 dni na złożenie korekty deklaracji. Nie masz jednak możliwości (jak w przypadku kontroli podatkowej) do złożenia zastrzeżeń.

Kontrola celno-skarbowa i co dalej?

Po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli organ stwierdzi nieprawidłowości, wszczyna się postępowanie podatkowe.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: