Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Magazyn konsygnacyjny

Marcin Wynimko08 września 2019Komentarze (0)

W rozumieniu ustawy o VAT:

magazyn lub skład konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Definicja w ustawie jest dosyć zawiła. Przekładając to na prostszy język, magazyn konsygnacyjny to magazyn prowadzony, w którym przechowuje on towary należące do zagranicznego dostawcy.

Towar ten nadal pozostaje własnością dostawcy – polski nabywca stanie się jego właścicielem dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu. W rzeczywistości magazyn konsygnacyjny nie różni się od innych magazynów. Różnica pojawia się natomiast na gruncie prawa podatkowego.

Zalety?

Magazyny konsygnacyjne stosuje się głównie do przechowywania materiałów, tworzyw, półproduktów, które są wykorzystywane w dalszym procesie produkcji.

Zaletą magazynu konsygnacyjnego jest fakt, iż producent potrzebujący w późniejszym terminie danych materiałów pochodzących z różnych państw UE nie musi ich składować u siebie ponosząc przy tym koszty magazynowania. Korzystając z magazynu konsygnacyjnego ma on w każdej chwili dostęp do potrzebnych materiałów nie opóźniając przy tym procesu produkcyjnego.

Obowiązek podatkowy w VAT.

Przetransportowanie towaru do magazynu konsygnacyjnego podmiotowi, który go prowadzi oraz późniejszą dostawę towaru do nabywcy uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Te warunki to:

  1. zagraniczny dostawca nie może być zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
  2. towary są przeznaczenia produkcyjnego lub usługowego, z wyłączeniem działalności handlowej;
  3. prowadzący magazyn konsygnacyjny zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika od wartości dodanej towarów do tego magazynu.

Brak magazynu konsygnacyjnego skutkowałoby konieczność rejestracji zagranicznego dostawcy na cele podatku VAT w Polsce, który przemieszczając towar do polskiego magazynu rozpoznawałby jednocześnie wewnątrzwspólnotową dostawę towaru oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Idąc dalej, pobranie z magazynu towaru przez nabywcę wymagałoby zastosowania polskiej stawki VAT dla transakcji krajowych.

Przy wykorzystaniu magazynu konsygnacyjnego to polski nabywca wykazuje WNT, a zagraniczny dostawca – WDT.

Sprawdź też to i to.

Obowiązek podatkowy – pobranie towaru – faktura

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady dopiero z chwilą pobrania towaru z magazynu, nie później niż z dniem wystawienia faktury. Są oczywiście wyjątki.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której towar ulegnie zniszczeniu lub stwierdzi się jego brak w magazynie konsygnacyjnym. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym towar opuści magazyn lub zostaje zniszczony.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego dnia – dniem tym jest dzień, w którym stwierdzono ich brak albo zniszczenie.

Wyjątkiem jest użycie lub wykorzystanie towaru, które nastąpiło przed jego pobraniem z magazynu.  Obowiązek podatkowy powstaje wtedy z dniem użycia lub wykorzystania tych towarów.

Musisz też pilnować statusu podatnika VAT zagranicznego dostawcy. Ważne dla Ciebie jest czy dostawca jest podatnikiem VAT w swoim kraju, lub czy rejestrował się jako podatnik VAT w Polsce. Jeśli któreś zdarzenie miało miejsce – powstaje obowiązek podatkowy w ramach składu konsygnacyjnego.

Czas

Od wprowadzenia towarów do magazynu masz 24 miesiące, aby je pobrać. Po upływie tego okresu powstaje obowiązek podatkowy. Dlatego musisz się pilnować. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: