Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Najczęstsze błędy podatników VAT

Marcin Wynimko03 stycznia 2020Komentarze (0)

Podatek VAT i zasady jego funkcjonowania są bardzo skomplikowane. Przepisy wyglądają jak wyglądają, napisane zostały niechlujnie i byle jak. Nie sprzyja to prowadzeniu biznesu. Jak wiadomo, w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystujesz do wykonywania czynności opodatkowanych, masz możliwość obniżenia kwoty podatku należnego. Musisz jednak pamiętać, że faktury zakupu muszą odzwierciedlać rzeczywiście dokonane zdarzenia. W przeciwnym razie organ może Cię pozbawić prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i jesteś vatowcem to warto dowiedzieć się jakie są najczęstsze błędy podatników VAT. Wtedy można je wyeliminować albo ograniczyć.

Brak wiarygodnych dowodów w postępowaniu karnym skutkuje uniewinnieniem oskarżonego. W postępowaniu podatkowym mamy zupełnie inną sytuację. Brak wiarygodnych dowodów wskazujących, że dokonane transakcje rzeczywiście miały miejsce pozbawi podatnika prawa do odliczenia.

Błędy podatników VAT

Błąd to podobno działanie niezgodne z ustalonymi zasadami. W polski życiu gospodarczym w którym zasad jest cała masa i które dodatkowo wzajemne się wykluczają musisz się wyjątkowo pilnować. Organy podatkowe często stosują zasadę – parafrazując Napoleona – „to więcej niż błąd, to zbrodnia”. Taka filozofia organów każe być wyjątkowo uważnym jeśli jesteś podatnikiem VAT. 🙂

  1. Zakup niezwiązany ze sprzedażą opodatkowaną

Wszystkie wydatki poniesione przez podatnika muszą mieć związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednym z najczęstszych problemów podatników i powodem sporów z organem właśnie przypisywanie wydatkom niezwiązanym z działalnością gospodarczą charakteru kosztów uzyskania przychodów. Są liczne przypadki, w którym organy podatkowe podważają wydatki podatników i odmawiają prawa ich wliczenia w koszty. Ma to miejsce jak chodzi np. o wydatki na cele osobiste (okulary korekcyjne, karnety na siłownie itp.).

  1. Błędna stawka VAT na fakturze

Wiele problemów sprawia przedsiębiorcom prawidłowe określenie stawki podatku VAT. Największy problem mają osoby z branży budowlanej. Stawka 8% nie może być zastosowana do usług związanych jedynie pośrednio z usługami budowlanymi, dla których jest przewidziana ta stawka. Z pomocą mogą przyjść wnioski o interpretacje podatkowe. Wystąpienie z takim wnioskiem i uzyskanie pozytywnej odpowiedzi organu interpretacyjnego da Tobie bezpieczeństwo i ,,podkładkę’’ do zastosowania preferencyjnej stawki do danej usługi.

  1. Braki na fakturze

Faktura, jak już kiedyś pisałem, musi zawierać obowiązkowe dane, które wprost wskazuje nam ustawa o VAT. Tylko faktura zawierająca wszystkie obligatoryjne elementy może być podstawą do odliczenia podatku VAT. Brak chociażby numeru NIP może Cię pozbawić tego prawa.

  1. Złożenie deklaracji VAT po terminie

Tego terminu trzeba bezwzględnie przestrzegać. Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatku VAT do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Lepiej nie przekraczać tego terminu. Jeżeli już zdarzyło się nam spóźnienie z deklaracją musisz pamiętać o jak najszybszym jej złożeniu. Ważne jest też dołączenie do deklaracji czynnego żalu.

  1. Brak zwrotu ,,mechanizm podzielonej płatności’’ na fakturze

To problem, który dopiero się pojawi. W związku z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca nałożył na podatników obowiązek umieszczenia na fakturze odpowiedniego sformułowania. Na każdej fakturze musi się znaleźć adnotacja ,,mechanizm podzielonej płatności’’. Musi to być dokładnie ten zapis. Niedopuszczalna jest jego zamiana na ,,metodę podzielonej płatności’’, ,,split payment’’ czy inny zapis wskazujący zastosowanie tej metody. Brak prawidłowego zapisu, tj. zapisu ,,mechanizm podzielonej płatności’’ będzie skutkował karą pieniężną w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Błąd jest przywilejem filozofów i może dlatego błędy podatników VAT zdarzają się często. Moim zdaniem powód jest dużo bardziej prozaiczny i niekoniecznie jest związany z byciem filozofem. Wynika często z ogromu obowiązków związanych z prowadzeniem biznesu i słabością przepisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: