Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie od decyzji podatkowej

Marcin Wynimko17 maja 2019Komentarze (0)

odwołanie od decyzji podatkowejPo kontroli i postępowaniu dostajesz decyzję (co to oznacza sprawdź tutaj i tutaj). Zaczynasz ją czytać, ale ilość odesłań i przepisów powoduje ból głowy. Przebrnąłeś przez sentencję i uzasadnienie. Masz wrażenie, że organ pisze o czymś zupełnie innym niż twoja sprawa. Pojawia się pytanie: Co teraz? Przecież to nie o mnie! Jeżeli jesteś w takiej sytuacji to znaczy, że trzeba pisać odwołanie od decyzji podatkowej. Ale jak?

Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia decyzji, które przysługuje stronie. Strona nie musi w żaden sposób uzasadniać swego żądania ani przedstawiać argumentów przemawiających za zasadnością swego żądania. Wystarczy gdy z odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Warto jednak, żeby odwołanie od decyzji podatkowej wskazać co konkretnie Ci się nie podoba oraz uzasadnić dlaczego.

Termin wynosi 14 dni od otrzymania decyzji.

Zarzuty

Zarzutami są wszystkie uchybienia, które twoim zdaniem wpłynęły na wydanie wobec Ciebie negatywnej (dla Ciebie) decyzji. Powinny one być zwięzłe i treściwe. Trzeba w nich zawrzeć opis tego co organ zrobił nieprawidłowo oraz jakie jest prawidłowe postępowane.

Zasadniczo wyróżnia się dwa typy zarzutów – materialne i procesowe. Zarzutami materialnymi są te uchybienia które dotyczą treści samych przepisów np. nieprawidłowej wykładni lub zastosowania konkretnej normy prawnej, kiedy nie powinno to mieć miejsca. Uchybienia procesowe to te odnoszące się do sposobu postępowania.

Najczęstszym zarzutem procesowym jest błąd dotyczący oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Przykładem będzie sytuacja w której organ twierdzi, że nie dochowałeś należytej staranności. W sytuacji w której świadkowie zeznali, że sprawdzali swoich kontrahentów w określony sposób, organy często stają na stanowisku, że to nie było wystarczające dla uznania dobrej wiary. Wtedy w odwołaniu, należy kwestionować ocenę dowodów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: