Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opodatkowanie kryptowalut

Marcin Wynimko19 stycznia 2021Komentarze (0)

opodatkowanie kryptowalut

opodatkowanie kryptowalut

Za datę pojawienia się pierwszej kryptowaluty – bitcoina – uznaje się rok 2008 r. Wraz z jej pojawieniem pojawił się problem opodatkowania podatkiem dochodowym zysku z ich odsprzedaży. Obecne przepisy – obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulują kwestię ich opodatkowania na nieco innych zasadach niż w latach wcześniejszych. Niemniej jednak nadal toczy się ożywiona dyskusja dotycząca charakteru prawnego kryptowalut i prawidłowego ich opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej ustawa o PIT uznaje za przychody z kapitałów pieniężnych. Z kolei przez odpłatne ich zbycie rozumie wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Za przychód nie uznaje się zatem wymiany jednej kryptowaluty na drugą kryptowalutę.

Jak wiadomo dochód to przychód pomniejszony o koszty. Koszty, by mogły rzeczywiście pomniejszać wspomniany przychód, muszą być należycie udokumentowane. Obrót kryptowalutami najczęściej odbywa się na giełdach kryptowalut i jest on dosyć mocno zanonimizowany. Jak nie trudno się domyślić, nie ma tam możliwości uzyskania faktur dokumentujących nabycie i sprzedaż kryptowalut. Jedynym dowodem, który użytkownik giełdy może uzyskać jest historia transakcji na danej giełdzie oraz potwierdzenia przelewów. Co do zasady potwierdzenia przelewów nie dają podstaw do zaksięgowania takiego wydatku jako koszt. Orzecznictwo sądowe stoi jednak na stanowisku, że specyfika transakcji na giełdzie kryptowalut pozwala na uznanie potwierdzeń przelewów oraz historii transakcji za pełnoprawny dowód nabycia i sprzedaży kryptowalut.

Pamiętać należy, iż przychodów i kosztów z tytułu obrotu kryptowalutami nie można rozliczać z pozostałymi kwotami w ramach kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że:

1)      Przychód z kryptowalut sumujemy wyłącznie z pozostałymi przychodami z kryptowalut. Nie ma możliwości jego łączenia np. z przychodem ze sprzedaży akcji,

2)      Koszty dotyczące kryptowalut sumujemy wyłącznie z pozostałymi kosztami z kryptowalut,

3)      Powyższe zasady dotyczą również nadwyżki kosztów nad przychodem i jej rozliczania w następnych latach.

Ważne! Za moment rozpoznania przychodu uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym podatnika.

Stawki

Opodatkowanie kryptowalut stosuje się według jednej stawki, która wynosi 19%. Nie ma możliwości stosowania ulg ani żadnych odliczeń podatkowych, przy czym podatku nie płacimy w trakcie roku po każdej sprzedaży. Podatek płacimy w rozliczeniu rocznym – PIT-38 – źródło kapitały pieniężne.

Oznacza to, że jeżeli Jan Kowalski w październiku kupił XRP za kwotę 10 000 zł, a w listopadzie sprzedał Ethereum za kwotę 50 000 zł to podatek zapłaci od dochodu równego 40 000 zł. Przy założeniu, że nie było innych transakcji.

Co jeżeli Jan Kowalski po zakończonym roku będzie na tzw. minusie (koszty przewyższą przychody)? Otóż w takim przypadku Jan Kowalski ma możliwość powiększenia kosztów poniesionych w następnym roku o nadwyżkę kosztów nad przychodami z ubiegłego roku.

Jeżeli inwestujesz w inne aktywa antyinflacyjne zobacz też tekst o opodatkowaniu złota i srebra.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: