Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opodatkowanie złota i srebra

Marcin Wynimko13 stycznia 2021Komentarze (0)

Opodatkowanie złota i srebra

Opodatkowanie złota i srebra

Ostatnie czasy spowodowały, że ludzie bardzo intensywnie zaczęli interesować się inwestycjami. Szczególne miejsce w zakresie inwestycji odgrywają metale szlachetne. Jestem wielkim zwolennikiem inwestowania czy raczej trzymania oszczędności w metalach szlachetnych. W czasach w jakich żyjemy czyli negatywnych rzeczywistych stóp procentowych, metale są aktywami które najlepiej chronią oszczędności przed inflacją. Jak faktycznie wygląda opodatkowanie złota i srebra w świetle polskich przepisów? Fiskalne aspekty inwestycji są również bardzo ważne.

Inwestycyjne metale szlachetne

Inwestycja w złoto czy srebro nie jest jeszcze bardzo popularna, jednak polski ustawodawca nie omieszkał uregulować skutków podatkowych w tym zakresie. Dzisiaj przybliżę Ci ten temat, byś mógł świadomie i bezpiecznie podejmować swoje decyzje inwestycyjne.

Kupując złoto i srebro inwestycyjne musisz być świadomy istnienia trzech podatków – podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zacznijmy od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego zależy od tego po jakim czasie od zakupu je sprzedajesz oraz w jakim charakterze planujesz je zbyć.

Zobrazujmy to tak. Jan Kowalski dysponował wolnymi środkami pieniężnymi i zdecydował się nie lokować ich na lokatach bankowych, a zakupić sztabki złota. Swojego pierwszego i jedynego zakupu  dokonał w maju 2018 r. Teraz (w styczniu 2021 r.) sytuacja życiowa zmusza go do ich sprzedaży. Wszystkie sztabki złota sprzedał za jednym razem jednemu nabywcy, ogłaszając się jedynie na jednym portalu ogłoszeniowym. Odnosząc tą sytuację do przepisów o podatku dochodowym wskazać należy, iż sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spójrzmy na przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Opodatkowanie złota i srebra

Źródłami przychodów są:

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przykład

W świetle powyższego, jeżeli Jan Kowalski sprzedał złoto po upływie pół roku od jego zakupu i sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej to sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Możesz się zastanawiać co dokładnie oznacza zwrot ,,w wykonaniu działalności gospodarczej’’. Zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartej w ustawie o PIT za działalność gospodarczą uznać należy działalność zarobkową:

 1. a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Każdorazowo zatem należałoby zbadać sytuacje osoby, która sprzedaje złoto. Może się zdarzyć, że organ podatkowy uzna np. brata pana Jana Kowalskiego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Załóżmy, że brat pana Jana w ciągu ostatniego roku kilkanaście razy kupował i sprzedawał złoto. Jego działaniom organ podatkowy mógłby przypisać charakter zorganizowania i ciągłości, a co za tym idzie uznać brata pana Jana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą. W konsekwencji każdą sprzedaż brat pana Jana powinien opodatkować podatkiem dochodowym.

VAT

Teraz czas na VAT. W świetle ustawy o VAT złotem inwestycyjnym zwolnionym z podatku VAT są:

 • sztabki lub płytki o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,
 • złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

– posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

– wybito je po roku 1800,

– są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

– są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Oznacza to, że wszystkie inne przedmioty ze złota niespełniające powyższych kryteriów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zwolnienie z podatku VAT co do zasady automatycznie pozbawia podatnika odliczenia podatku naliczonego. Ustawa o VAT w przypadku złota inwestycyjnego przewiduje nieco inną sytuację. Podatnik nabywający złoto inwestycyjne ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony:

1)  od nabycia złota inwestycyjnego od podatnika:

– wytwarzającego złoto inwestycyjne lub przetwarzającego złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, lub

– w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonującego dostawy złota w celach przemysłowych, która to dostawa dotyczy złota inwestycyjnego;

2) od nabycia, w tym również wewnątrzwspólnotowego, lub importu złota innego niż złoto inwestycyjne, jeżeli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz;

 • od nabycia usług polegających na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego.

Podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Ponadto, podatnik zwolniony może zrezygnować ze zwolnienia, jeżeli:

1) wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub

2) w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego jest dokonywana dla innego podatnika.

Srebro inwestycyjne jest traktowane jako przedmiot kolekcjonerski i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

PCC

I na koniec – podatek od czynności cywilnoprawnych. Osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) obowiązane są do zapłaty 2% podatku PCC przy sprzedaży złota lub srebra o wartości powyżej 1 000 zł.

Podsumowując temat – opodatkowanie złota i srebra nie jest tematem kontrowersyjnym. Dużo ciekawszy wydaje mi się temat kryptowalut. 🙂 Jeżeli temat inwestycji w złoto Cię interesuje to osobiście polecam edukować się i korzystać z tego portalu: Independenttrader.pl

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: