Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oszacowanie podstawy opodatkowania

Marcin Wynimko28 czerwca 2019Komentarze (0)

Zgodnie z art. 23 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy powinien określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli:

  1. brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub
  2. dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania lub
  3. podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

O co chodzi ?

Jak wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Możemy spotkać się z sytuacją, w której organ podważa rzetelność naszych ksiąg, a po oszacowaniu podstawy opodatkowania podatek będzie znacznie wyższy niż ten, który sami obliczyliśmy na podstawie ksiąg. Oczywiście zakładam, że jesteś uczciwym przedsiębiorcą i wszystkie zdarzenia gospodarcze są prawidłowo odzwierciedlone w księgach :). Oszacowanie może być zatem dla Ciebie niekorzystne.

Z drugiej strony, możesz płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie prowadzisz wtedy ewidencji koszów, nie gromadzisz faktur – bo nie masz takiego obowiązku. Po jakimś czasie okazuje sie, że przekroczyłeś próg uprawniający do takiej formy opodatkowania. Organ się o tym dowiaduje i chce Ci wymierzyć podatek tylko w oparciu o przychody (nie masz przecież faktur). Co wtedy? Wtedy możesz walczyć o oszacowanie podstawy opodatkowania! Jest wtedy szansa, że uzna za wydatki koszty, które poniosłeś i które można w jakiś sposób zweryfikować. Tak jak wspomniałem, będziesz musiał walczyć o oszacowanie. Organy zwykle kierują się zasadą fiskalizmu, więc na rękę będzie im niedopuszczanie do oszacowania.

Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji, jest duże pole do popisu. Z nawet najbardziej patowej sytuacji, można wyjść obronną ręka.

Oszacowania podstawy opodatkowania – instytucja

Wyrok WSA w Opolu z 9 lipca 2018 r. – podstawa opodatkowania jest ustalana na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika i innych dokumentów, które zawierają dane niezbędne do jej ustalenia. Jednakże w sytuacji, gdy tej dokumentacji brakuje, albo gdy nie jest ona kompletna, co uniemożliwia organowi podatkowemu ustalenie tejże podstawy, znajduje zastosowanie instytucja oszacowania podstawy opodatkowania” (I SA/Op 63/18).

Instytucja oszacowania podstawy opodatkowania powinna umożliwić jej odtworzenie w sposób najbardziej uprawdopodobniony (przez organ) i w konsekwencji w wysokości zbliżonej do podstawy rzeczywistej, przy założeniu jednak, iż podstawa rzeczywista jest niepoznawalna wobec braku danych – to z kolei wyrok WSA w Łodzi, I SA/Łd 63/19

Metody szacowania

Organ podatkowy dokonując szacowania podstawy ma do dyspozycji sześć metod wskazanych przez ordynację podatkową. Są to metody:

  1. porównawcza wewnętrzna – polegająca na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu,
  2. porównawcza zewnętrzna – polegająca na porównaniu wysokości obrotów winnych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach,
  3. remanentowa – polegająca na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu,
  4. produkcyjna – polegająca na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa,
  5. kosztowa – polegająca na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem udziału kosztów w obrocie,
  6. udziału dochodu w obrocie – polegająca na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży towarów lub usług, z uwzględnieniem udziału tej sprzedaży w całym obrocie.

Jedno trzeba pamiętać, podstawa opodatkowania ustalona w drodze oszacowania nigdy nie będzie rzeczywista. Powinna za to być zbliżona do rzeczywistej. Musisz więc pilnować, czy organ wszystko uwzględnił w swoich wyliczeniach i czy zrobił to w sposób prawidłowy.

Zaufaj pełnomocnikowi, on wie jak to zrobić 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: