Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Powiernictwo skutki podatkowe

Marcin Wynimko12 czerwca 2020Komentarze (0)

O co chodzi?

Umowę powiernictwa uznaje się za typową umowę nienazwaną, w której uczestnicy ustalają łączący je stosunek zgodnie z zasadą swobody umów. Zasada swobody umów odnosi się do regulacji art. 3551 Kodeksu cywilnego.

Powiernictwo jest instytucją zbliżoną do przedstawicielstwa, jednak pełni odmienne funkcje.

Stronami powiernictwa jest powierzający oraz powiernik. Głównym celem umowy jest wykonanie przez powiernika we własnym imieniu określonych działań czy usług zdefiniowanych i sfinansowanych przez powierzającego, na jego rzecz i w celu realizacji wskazanego przez niego interesu.

Jako, że umowa powiernictwa nie jest umową regulowaną odrębnymi przepisami, stosuje się do niej odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Powiernictwo i skutki podatkowe rzutuje na praktyczność tej instytucji.

Gdybyśmy mieli wskazać istotę umowy powiernictwa z pewnością byłaby to anonimowość powierzającego względem osób trzecich w zakresie podejmowanych czynności. Omówimy dzisiaj powiernicze posiadanie udziałów w spółce.

Czy to się opłaca? Gdyby się nie opłacało, nie zawierano by takich umów

Powiernictwo i skutki podatkowe

Pamiętać jednak należy o skutkach podatkowych powierniczego posiadania udziałów w spółce. W momencie objęcia udziałów przez powiernika faktycznym podmiotem praw i obowiązków wynikających z nabycia udziałów w spółce staje się powierzający. Ewentualne skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatkach dochodowych (PIT/CIT) związane z tą transakcją należy rozpatrywać właśnie po stronie powierzającego.

Osiem najważniejszych rzeczy, jakie każdy podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą fiskusa

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2017 r. „czynności powiernicze, z punktu widzenia podatków dochodowych, określa się jako neutralne podatkowo (por. M Chudzik, Opodatkowanie czynności powierniczych podatkami dochodowymi, Monitor Podatkowy 2006/2/16). Dopuszczalne jest stwierdzenie, że skutki podatkowe związane z czynnościami wykonywanymi przez powiernika są analogiczne do tych, jakie wystąpią, gdyby czynności te wykonywane były bezpośrednio przez powierzającego.  Sygn. II FSK 1370/15.

W związku z powyższym, wszelki dokonywane przez powiernika czynności nie stanowią dla powierzającego żadnego przysporzenia. To po stronie powierzającego, tak jakby to on osobiście je wykonywał, rozpoznajemy te przysporzenia, o ile czynności te podlegałyby opodatkowaniu.

,,Skoro zatem dla Powierzającego stanowią przysporzenie te czynności, które podlegałyby opodatkowaniu, gdyby były wykonywane osobiście przez niego, to biorąc pod brak opodatkowania PDOF wniesienia wkładów pieniężnych do spółki kapitałowej lub spółki osobowej, objęcie udziałów w spółce kapitałowej lub udziału (ogółu praw i obowiązków) w spółce osobowej przez Powiernika nie spowoduje powstania przychodu po stronie Powierzającego.’’ (Interpretacja Dyrektora KIS z 8 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.247.2018.1.DS).

Przeniesienie

W sytuacji, gdy powierzający przekazuje powiernikowi środki pieniężne w celu objęcia przez niego udziałów w spółce, po stronie powierzającego nie rozpoznajemy przychodu u powierzającego.

Z kolei czynność przeniesienia udziałów przez powiernika na rzecz powierzającego organy uznają jako transparentną podatkowo na gruncie podatków dochodowych. Tak jak wspomniano wcześniej, to powierzający jest faktycznym właścicielem udziałów w spółce. Nie możemy zatem mówić tu o przychodzie po stronie powierzającego. Ewentualny przychód po jego stronie byłby dopiero gdyby sprzedał te udziały.

W odniesieniu do czynności nieodpłatnego przeniesienia przez Powiernika na rzecz Powierzającego własności Akcji należy wyjaśnić, że wprawdzie podmiotem, który formalnie nabył Akcje jest Powiernik, ale zgodnie z umową powiernictwa właścicielem Akcji jest Powierzający (interpretacja Dyrektora KIS z 16 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.21.2018.2.HD)

Jeżeli chodzi o dochody spółki, to powierzający jest podatnikiem podatku dochodowego w odniesieniu do tych dochodów.

,,(…) związku z zawartą umową zlecenia powierniczego, rzeczywistym beneficjentem skutków prowadzonej przez spółkę komandytową działalności nie jest powiernik lecz powierzający, a więc Wnioskodawca.

Jak wskazano, Powiernik zobowiązany jest do wykonywania wszelkich związanych z udziałami uprawnień w swoim imieniu, ale na rzecz Wnioskodawcy jako Powierzającego. Pomimo, że powiernik formalnie będzie wspólnikiem spółki komandytowej, to z uwagi na zawartą umowę zlecenia powierniczego, nie uzyska on bowiem przychodu podatkowego z tytułu udziału w tej spółce.’’ (interpretacja Dyrektora KIS w Poznaniu z 28 kwietnia 2016 r., nr ILPB1/4511-1-77/16-4/AK).

W związku z tym, to powierzający będzie podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodów wypracowanych przez spółkę. Mimo, że formalnie udziałowcem spółki jest powiernik.

***

Przeczytaj też: Oszustwo podatkowe.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: