Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prezent dla kontrahenta a VAT

Marcin Wynimko08 marca 2021Komentarze (0)

Jeżeli zdarza Ci się wręczać swoim kontrahentom drobne i bardziej okazałe upominki ten artykuł jest dla Ciebie. Od części z takich prezentów może należeć się podatek VAT. Prezent dla kontrahenta może powodować wystąpieniu podatku vat.

Podstawowa wiedza o podatku Vat

Prezent

Punktem wyjścia dla analizy skutków na gruncie podatku VAT przekazywanych kontrahentom prezentów jest art. 7 ust .2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią za dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. W szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Dotyczy to byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, jeżeli wręczasz komuś towar, od nabycia którego przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku VAT, to spoczywa na Tobie obowiązek rozliczenia podatku VAT z przekazania takiego prezentu.

Wyjątki

Ustawa o VAT przewiduje jednak dwa odstępstwa od obowiązku naliczania VATu. Powyższej zasady nie stosuje się do:

 • Przekazywanych prezentów o małej wartości i
 • Próbek

– jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku VAT), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Próbka

Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Pamiętaj, że ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru. Chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jeżeli zatem wartość przekazanego prezentu nie przekracza wyżej wskazanych kwot to nie ma obowiązku naliczania podatku VAT. Dodam, że jeżeli przekażesz pojedyncze prezenty w jednym zbiorczym opakowaniu to również podatku VAT – w mojej ocenie – nie musisz naliczać. Oczywiście jeżeli wartości nie przekraczają powyższych kwot.

Istnieją poglądy, iż związek z działalnością opodatkowaną jest wówczas gdy przekazywany prezent ma logo firmy. Owszem, taki fakt jest niezaprzeczalnym dowodem na związek z działalnością, ale przepisy tego nie wymagają.  Przede wszystkim, że prezent z logo i bez logo ma ten sam cel – poprawa stosunków z kontrahentem.

Prezent dla kontrahenta

Gdybyśmy mieli wypunktować najczęściej występujące okoliczności i cel wręczanych prezentów oraz ich skutki na gruncie podatku VAT to można wskazać na wręczenie prezentu:

 • pracownikowi na cele związane z prowadzoną przez nas działalnością – tutaj obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • pracownikowi na cele prywatne – obowiązek podatkowy powstaje,
 • który wynika np. z przepisów prawa pracy – obowiązek podatkowy nie powstaje,
 • które zostało sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tutaj obowiązek podatkowy również nie powstaje.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: