Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Procedura MOSS

Marcin Wynimko18 marca 2020Komentarze (0)

procedura moss

Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz osób fizycznych zamieszkałych na stałe za granicą (nieprowadzących działalności gospodarczej) mogą skorzystać z ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT jakim jest procedura MOSS.

Rejestracja

W celu rejestracji do celów MOSS przedsiębiorca musi złożyć deklarację VIU-R.  Dotyczy to podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Tym samym informujesz państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu działalności w ramach procedury MOSS. Jednocześnie jest to deklaracja o zamiarze rozliczania w tym państwie podatku VAT z tego tytułu.

Państwem członkowskim identyfikacji jest co do zasady miejsce, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jeżeli nie posiada siedziby na terytorium Wspólnoty państwem tym będzie państwo członkowskie, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozliczenie w ramach procedury MOSS staje się skuteczne z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym dokonano rejestracji lub dokonano pierwszej transakcji.

Korzyści

Korzystanie z procedury MOSS pozwala na świadczenie usług na rzecz osób fizycznych bez konieczności rejestracji w każdym państwie. Jest to ogromne ułatwienie i ograniczenie biurokracji i konieczności składania oddzielnych deklaracji. We współczesnym otoczeniu biznesowym usługi elektroniczne zyskują na znaczeniu. Warto zatem wiedzieć o takim ułatwieniu.

Obowiązki

Pierwszym obowiązkiem jest opisana wyżej rejestracja do procedury MOSS. Jeśli działasz w jej ramach to masz obowiązek składania kwartalnie deklaracji VIU-D. Masz na to czas do 20 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W tym też czasie masz również obowiązek zapłaty podatku. Rozliczania się w procedurze MOSS możliwe jest jedynie w walucie euro. Musisz również pamiętać, że nie obowiązują tutaj zasady zaokrąglania w dół lub w górę.

Urzędem właściwym dla rozliczania procedury MOSS jest dla każdego podatnika – Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

Pamiętać należy, że podatnik działający w ramach procedury MOSS ma obowiązek posiadania dwóch dowodów potwierdzający kraj nabywcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedaż usług nie przekracza wartości 100 000 EUR.

Dowodami,  o których mowa powyżej są m.in. adres usługobiorcy wskazany na fakturze, adres IP urządzenia przez niego używanego lub kod MCC.

Korekta deklaracji

Procedura MOSS przewiduje możliwość złożenia korekty deklaracji w terminie 3 lat od dnia, w którym złożono korygowaną deklarację. Podatnik działa w tym wypadku również poprzez urząd skarbowy państwa członkowskiego identyfikacji. Jeżeli jednak  przekroczysz 3 letni termin to konieczne musisz złożyć korektę poza procedurą MOSS do państwa członkowskiego konsumpcji.

Jeśli świadczysz usługi elektroniczne i robisz to na terytorium innych państw, zdecydowanie polecam Ci skorzystanie z procedury MOSS.

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: