Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prywatny najem i prywatne konto

Marcin Wynimko14 kwietnia 2021Komentarze (0)

Prywatny najem rozliczany za pomocą prywatnego konta

Biała lista niejednokrotnie już sprawiała podatnikom liczne problemy. Niespodziewanie dotknęła ona również najem prywatny, więc osoby prywatnie wynajmujące nieruchomości (nieruchomości należące do majątku prywatnego).

W prasie zrobiło się głośno o firmach profesjonalnie zajmujących się wynajmem oraz najemcach, którzy zaprzestawali dokonywania wpłat za wynajmowane nieruchomości do czasu wskazania przez wynajmującego numeru rachunku bankowego figurującego w wykazie podatników VAT.

Dlaczego?

Z obawy o własne koszty uzyskania przychodu.

Biała lista – wyjaśnienia

Chodzi o sankcję przewidzianą w art. 22p ustawy o PIT (odpowiednio art. 15d ustawy o CIT).

Zgodnie z treścią tych przepisów, jeżeli płatność pomiędzy przedsiębiorcami za transakcję o wartości powyżej 15 000 zł przekazuje na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie podatników VAT, to wydatek taki automatycznie wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów.

Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest złożenie w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu zawiadomienia do urzędu skarbowego o popełnieniu takiego błędu. Zawiadomienia dokonuje się na druku ZAW-NR (w okresie pandemii termin ten został wydłużony do 14 dni).

Prywatny najem i prywatne kontoMinisterstwo Finansów z kolei, zaraz po uruchomieniu białej listy stwierdziło, że nawet jeżeli najem jest prywatny, ale wynajmujący jest podatnikiem podatku VAT to przepisy dotyczące białej listy dotyczą również jego.

Ostatnie interpretacje podatkowe, w tym interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.492.2020.2.AP prezentują odmienny podgląd.

Wpłata na konto spoza białej listy

W interpretacji z dnia 19 lutego 2021 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka wzięła w dzierżawę grunt, którego właścicielem jest czynny podatnik VAT, ale niezarejestrowany jako przedsiębiorca w CEIDG. Grunt należy do majątku prywatnego, a wydzierżawiający posiada jedynie prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Wynajmujący co prawda znajduje się w wykazie podatników VAT, jednak nie znajduje się w nim żaden rachunek bankowy.

Fiskus przyznał spółce racje. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła ona zaliczyć wydatek z tytułu czynszu dzierżawnego (który co miesiąc przekracza kwotę 15 000 zł) w koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS stwierdził:

,,Skoro jak wynika z przestawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie dokonywał płatności z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami na prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który nie widnieje na tzw. białej liście, należący do Wydzierżawiającej będącej podatnikiem VAT czynnym, to wydatek taki nawet w sytuacji jeśli dokonywana płatność będzie przekraczać 15.000 zł, będzie mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.’’

Kluczowy bowiem jest fakt, iż wydzierżawiający nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo Przedsiębiorców. W związku z tym  oznacza to, że ograniczenie wynikające w tym przypadku z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania (odpowiednio art. 22p ustawy o PIT).

Zawiadomienie ZAW-NR

Konsekwencją powyższego jest również brak obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR.

Skoro wynajmujący nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Najemca nie ma obowiązku dokonywania wpłat na rachunek widniejący w wykazie podatników VAT, aby móc wliczyć poniesiony wydatek w koszty podatkowe.

Wynika z tego, że na najemcy nie spoczywa obowiązek składania zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy.

***

Po przeczytaniu: „Prywatny najem i prywatne konto”, zapraszam również do lektury:

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: