Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Puste faktury – konsekwencje

Marcin Wynimko09 kwietnia 2019Komentarze (0)

Puste faktury w podatku vat - konsekwencje Temat pustych faktur w podatku vat to jedno z ulubionych zagadnień służb skarbowych. Fiskus wypowiedział wojnę temu zjawisku. I jak to na wojnie bywa, często cierpią niewinni.

Poniżej zatem przeczytasz:

 • czym są puste faktury,
 • jakie wiążą się z nimi konsekwencje,
 • co w sytuacji, kiedy pusta faktura funkcjonuje w obiegu przez niedopatrzenie,
 • jak uniknąć odpowiedzialności za puste faktury,
 • co zrobić, kiedy postępowanie karno-skarbowe zostało już wszczęte.

Zapraszam Cię do lektury!

Czym są puste faktury?

Zacznijmy od tego co należy rozumieć poprzez ,,puste faktury’’. Otóż, są to najkrócej mówiąc faktury nieodzwierciedlające rzeczywistego zdarzenia gospodarczego.

W orzecznictwie sądów możemy doszukać się trzech rodzajów pustych faktur, tj:

 • takim, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana.
 • takich które odzwierciedlają realną transakcję, ale jest ona dokonywana z udziałem innego podmiotu niż wystawca tych faktur. Mówiąc innymi słowy, jeden podmiot faktycznie realizuje transakcje, a zupełnie inny podmiot wystawia fakturę mającą rzekomo dokumentować tę transakcję czego świadomy jest odbiorca takiej faktury.
 • dokumentów wystawionych przez firmanta – dotyczącą w istocie rzeczywistego obrotu towarami lub usługami, ale z zatajeniem wobec nabywców prawdziwego podmiotu realizującego ten obrót. Firmant to osoba prowadząca działalność pod cudzą firmą.

Istotne jest zatem określenie z jakim rodzajem pustej faktury mamy do czynienia. W przypadku faktur wystawionych przez firmanta, podatnik będący nabywcą towarów/usług może wykazać, że był  tego nieświadomy. Trzeba w takim wypadku udowodnić dochowania należytej staranności. W dwóch pozostałych będzie to bezskuteczne.

Jeżeli wystawiasz lub przyjmujesz puste faktury, musisz liczyć się z określonymi konsekwencjami.

Wystawiasz puste faktury – co wtedy?

Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadku gdy podmiot wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku to jest obowiązany do jego zapłaty.

Obowiązek zapłaty podatku VAT wykazanego na fakturze jest niezależna od tego czy zdarzenie gospodarcze miało miejsce. Wystawiasz fakturę – płacisz VAT.

Konsekwencje!

Podatnikowi, który wystawia puste faktury grożą sankcje zawarte w Kodeksie karnym skarbowym. Polityka kryminalna naszego Państwa idzie w kierunku tego, żeby obrót pustymi fakturami karać bardzo surowo. Zarzutom związanym z wystawianiem lub przyjmowaniem pustych faktur często towarzyszą zarzuty związane z uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej lub prania brudnych pieniędzy.

Często przy opisie czynu podnosi się również kwestię „uczynienia sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu” co powoduje, że górny limit sankcji jest jeszcze wyższy.

Pusta faktura przez niedopatrzenie?

W sytuacji w której wystawienie pustej faktury było kwestią niedopatrzenia przedsiębiorcy, można rozwiązać sytuację poprzez:

 • anulowanie faktury – możliwe jest jedynie w drodze wyjątku, gdy nie została ona wprowadzona do obrotu, tj. nie została przekazana nabywcy.

Dyrektor KIS w interpretacji z 1 marca 2019 r. wyjaśnia, że anulowanie faktury polega na przekreśleniu oryginału i jej kopii. Dodatkowym wymogiem jest sporządzeniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Anulowanych faktur nie można wyrzucić!

 • korygowanie faktury do zera – jeżeli faktura została już przekazana nabywcy (nie można jej anulować).

Podatek należny nie będzie podlegał obniżeniu o podatek naliczony, jeżeli został wskazany na pustej fakturze.

Nabywca pustych faktur

Zgodnie z ustawą o VAT wystawione faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku gdy:

 • stwierdza się czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

Tak więc, odliczenie podatku VAT jest możliwe tylko w przypadku faktur wystawionych rzetelnie i odzwierciedlających rzeczywistą transakcję.

Poczytaj o należytej staranności w podatku VAT>>

Gdy będziesz pierwszy raz przed organem

Jeżeli podatnik zdecyduje się na korektę błędu jeszcze przed ewentualną kontrolą mogącą wykazać nieprawidłowości powinien:

 • cofnąć się do okresu, w którym nastąpił błąd oraz dokonać zapisów w rejestrze VAT na minus,
 • złożyć korektę deklaracji VAT wskazany okres,
 • wpłacić do US zaległy podatek wraz z naliczonymi odsetkami.

Co gdy to organ będzie szybszy?

Jeżeli w wyniku kontroli organ doszuka się nieprawidłowości to może zakwestionować prawo do odliczenia. Kontrolowany przedsiębiorca będzie się musiał liczyć również z obowiązkiem zapłaty zaległego podatku oraz odsetek od zaległości podatkowych. W skrajnych przypadkach musi się liczyć także z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Warto zatem opracować wewnątrz przedsiębiorstwa procedury związane z zachowaniem należytej staranności, które pozwolą zachować prawo do odliczenia.

***

Poczytaj też o tym, czym jest oszustwo podatkowe >>

***

Zdjęcie: Helloquence

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: