Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Roboty i kontrakty drogowe

Marcin Wynimko12 marca 2021Komentarze (0)

Kontrakty drogowe w świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Ministerstwa Finansów raz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pokusiło się o wydanie w styczniu objaśnień podatkowych dotyczących usług świadczonych i opsiujące kontrakty drogowe w świetle ich opodatkowania podatkiem VAT. Mają one na celu ułatwienie podatnikom rozróżnienia świadczenia jednej usługi kompleksowej składającej się z wielu czynności będących elementami tej usługi oraz świadczenia zbioru odrębnych od siebie świadczeń nietworzących jednej usługi kompleksowej.

Dokonanie prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług pomoże ustalić prawidłową stawkę podatku VAT dla świadczonych usług.

W przypadku jednej usługi złożonej – stawka podatku VAT powinna być właściwa dla tej usługi złożonej. Z kolei w przypadku zbioru odrębnych świadczeń – opodatkować należy każde świadczenia właściwą dla tego świadczenia stawką podatku VAT.

Objaśnienia podatkowe nie rozwiewają wszystkich wątpliwości, ale niewątpliwie stanowią cenną wskazówkę podatnikom podejmującym współpracę w tym zakresie.

Vat na początek.

Co wpływa na kwalifikację świadczonych usług jako jedną kompleksową usługę?

Generalną zasadą jest, że każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne na gruncie podatku VAT. Wyjątkiem jest sytuacją, gdy jedna usługa z ekonomicznego punktu widzenia obejmuje kilka świadczeń. Realizacja ich wszystkich zaś prowadzi do jednego celu. W takim wariancie jedną usługę uznaje się za usługę główną/zasadniczą, a pozostałym usługom należy przypisać charakter pomocniczy i stosować do nich zasady opodatkowania jakie mają zastosowanie w przypadku usługi głównej. Wobec tego nie powinno się sztucznie dzielić świadczonych usług dla celów podatkowych.

W przypadku kontraktów drogowych problem stanowi określenie jednej głównej usługi i pozostałych usług pomocniczych, co wiąże się ze specyfiką realizacji takich kontraktów.

Usługi utrzymania dróg są świadczone w różnych modelach. Odstępstwem może być m.in. zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonawcy oraz sposób ustalania wynagrodzenia. Wszystkie te czynniki wpływają w konsekwencji na charakter świadczonych usług, a tym samym na prawidłowe określenie stawki podatku VAT.

Dwa główne typy kontraktów

Objaśnienia wskazują na dwa najczęściej spotykane typy kontraktów, tj. kontrakty utrzymaniowe oraz tzw. kontrakty wywołaniowe.

Kontrakty utrzymaniowe to co do zasady kontrakty, których głównym celem, po stronie zarządcy drogi (zamawiającego usługę) jest zapewnienie stopnia stanu technicznego drogi na określonym poziomie przejezdności. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa przejezdności dla użytkowników dróg.

Z kolei kontrakty wywołaniowe to co do zasady kontrakty służące po stronie zarządcy drogi zapewnieniu realizacji niezbędnych w danym momencie świadczeń. Będą to świadczenia zmierzające do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg.

Kontrakty drogowe i elementy kluczowe dla ich kwalifikacji

Objaśnienia wskazują na trzy najważniejsze elementy, które powinny być brane przez podatników pod uwagę podczas świadczenia w/w usług.

 • Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi. Jeżeli ryzyko niedopełnienia obowiązku utrzymania właściwego stanu drogi spoczywa na świadczącym usługę może to świadczyć o kompleksowym charakterze świadczeń,
 • Sposób wykonywania kontraktu. W przypadku kontraktów kompleksowych to zazwyczaj świadczący usługę lokalizuje problem wybierając sposób działania oraz decydując o wykonaniu konkretnych czynności. W przypadku pozostałych kontraktów świadczący usługę wykonuje czynności w takim zakresie, w jakim otrzyma konkretne, każdorazowe zlecenie od zamawiającego,
 • Wynagrodzenie za wykonane czynności. Oddzielne fakturowanie, jak również odrębna taryfikacja świadczeń mogą przemawiać za istnieniem niezależnych świadczeń. Z kolei zapłata w formie ryczałtu lub innym charakterze niedającym możliwości obliczenia w prosty sposób części wynagrodzenia przypadającego na poszczególne elementy świadczenia, świadczy zazwyczaj o istnieniu jednego świadczenia złożonego.

Pamiętać należy, że objaśnienia podatkowe nie wyczerpują wszystkich możliwych wariantów. Prezentują one jedynie przykładowe scenariusze. Mimo wszystko stanowią one cenne źródło wiedzy dla podatników w zakresie świadczonych usług. Objaśnienia podatkowe nie chronią podatników. Instytucją ochrony (w indywidualnej sprawie podatnika) wydaje organ podatkowy interpretacja podatkowa bądź Wiążąca Informacja Stawkowa. W zakresie stawek VAT właściwy jest wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: