Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Samochody w działalności gospodarczej

Marcin Wynimko16 kwietnia 2021Komentarze (0)

Dwa samochody w jednoosobowej firmie w koszty podatkowe? Możliwe

Każdy przedsiębiorca zna treść art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mówi on o tym, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które ponosi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek dotyczy kosztów wymienionych w art. 23. Prawie każdy przedsiębiorca wykorzystuje samochody w swojej działalności gospodarczej, którą prowadzi.

Oznacza to, że, aby móc uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy:

 • musi ponieść w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów,
 • musisz go udokumentować.

Sprawdź przy okazji co zmienia się w 2021 w VAT.

Wydatek

Wydatek jest poniesiony ,,w celu’’ osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, jeżeli istnieje związek pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem (zwiększeniem) przychodu lub zabezpieczeniem jego źródła.

Nie ma zatem wątpliwości, że wydatek, który ponosisz na zakup samochodu, jego eksploatacje oraz naprawy wykazuje ten związek. Oczywiście przy założeniu, że jest go wykorzystujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu. Jeżeli wykorzystywane są do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pamiętać jednak należy, że swoboda działalności gospodarczej nie jest równoznaczna z automatycznym przypisywaniem poniesionym wydatkom charakteru kosztu podatkowego. Ponoszone koszty muszą być bowiem celowe i racjonalne, co niejednokrotne było już podkreślane przez orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący zakład stolarski nie powinien uznawać za koszt uzyskania przychodu wydatku poniesionego na zakup książek o tematyce ornitologicznej.

Pojawia się zatem pytanie, czy utrzymywanie dwóch samochodów osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej jest wydatkiem racjonalnym? Stanowisko fiskusa jest w tej kwestii pozytywne.

Spójrzmy na przepisy

Jak zatem te samochody w działalności gospodarczej się rozlicza?

W żadnym miejscu ustawy o PIT nie porusza się kwestii ilości i rodzajów składników majątku, jakie podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaliczy do środków trwałych. To bowiem podatnik decyduje czy dany składnik jest mu potrzebny do prowadzenia firmy.

Idąc tym tokiem myślenia, dwa samochody w działalności gospodarczej rzeczywiście są podatnikowi potrzebne. W konsekwencji to wydatki na ich zakup i utrzymanie jak najbardziej możesz uznać za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, art. 23 zawiera katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów nie wskazuje, że wydatki, które ponosisz na więcej niż jeden samochód nie mogą być kosztami podatkowymi. Warunkiem jest, że podatnikiem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Z wnioskiem o interpretację podatkową wystąpił niedawno lekarz, który posiadał już jeden samochód osobowy na podstawie zawartej umowy leasingu. Postanowił on jednak wziąć w leasing jeszcze jedno auto.

Oba samochody zamierzał wykorzystywać na użytek mieszany (firmowo-prywatny). Lekarz stał na stanowisku, iż specyfika prowadzonej przez niego działalności gospodarczej uzasadnia używanie dwóch samochodów. Argumentował to tym, że w razie awarii jednego auta musi on mieć możliwość dojazdu na dyżur lekarski w innym mieście.

Co na to organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

,,Brak jest przeszkód prawnych, aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to, co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.’’

Interpretacja z dnia 9 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR

O ile organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem lekarza, że drugi samochód stanowi ,,zabezpieczenie’’ ciągłości pracy lekarza w sytuacji awarii pierwszego auta, o tyle uzasadnienie potrzeby posiadania trzech bądź czterech aut mogłoby nastręczyć podatnikowi problemów. Wszystkie wydatki powinny być bowiem ponoszone z umiarem i rozsądkiem – tylko w takim przypadku podatnik może spać spokojnie.

***

Zachęcam do przeczytania:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: