Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Skarga kasacyjna

Marcin Wynimko20 maja 2019Komentarze (0)

Na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest to ostatni etap postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Jak wcześniej już omawiałem (zobacz na przykład tutaj>>), organ podatkowy wydaje decyzję, od której można się odwołać. Na wydanie decyzji przez organ drugiej instancji przysługuje z kolei skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a ostatnim możliwym etapem jest właśnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna – gdzie złożyć?

Skargę kasacyjną składa się do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżany wyrok lub postanowienie, ale co istotne, dopiero po doręczeniu stronie  odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Skargi nie możemy wnieść tylko dlatego, że nie zgadzamy się z uzasadnieniem orzeczenia. Musimy mieć silną podstawę prawną, na której podeprzemy skargę. Jest nią podejrzenie naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe jego zastosowanie oraz naruszenie prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Tylko profesjonalny pełnomocnik!

W przeciwieństwie do odwołania skarga kasacyjna rządzi się swoimi prawami odnośnie tego, kto może ją sporządzić. Tutaj istnieje bowiem wymógł by był to profesjonalny podmiot, tj. radca prawny lub adwokat. Dlaczego? On potrafi bowiem ocenić, czy rzeczywiście któreś prawo (materialne lub procesowe) naruszono.

Wymóg adwokacko-radcowski spełnia złożenie skargi przez np. doradcę podatkowego (w sprawach podatkowych), prokuratora, notariusza, profesora bądź doktora habilitowanego nauk prawnych.

Jak się to skończy?

Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzi wadliwość orzeczenia wydanego przez organ I instancji ma prawo uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi, który wydał orzeczenie. Jeżeli Sąd uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona – sam rozpozna skargę – tzn. sam wyda orzeczenie.

A czym jest odpowiedź na skargę kasacyjną?

Druga strona postępowania ma możliwość złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną w terminie 14 dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Dopiero po upływie tego terminu wojewódzki sąd administracyjny przekaże NSA wniesioną skargę kasacyjną wraz z ewentualną odpowiedzią.

…albo nie przekaże

Wojewódzki Sąd Administracyjny może uznać, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione może sam uchylić zaskarżony wyrok lub postanowienie. To jednak nie pozbawi nas prawa do złożenia skargi kasacyjnej na nowo wydany wyrok.

***

Poczytaj też:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: