Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Split payment

Marcin Wynimko27 maja 2019Komentarze (0)

Z uwagi na działania nastawione na wyłudzenia podatku VAT, wprowadzono konkretne rozwiązanie, które miało temu zapobiegać. Split payment, o którym mowa, to mechanizm podzielonej płatności dotyczący podatku od tworów i usług. Funkcjonuje już w innych krajach, takich jak Czechy czy Włochy, a od 1 lipca 2018 r. przepisy zaczęły obowiązywać również w Polsce.

Na razie jego stosowanie jest dobrowolne, jednak od 1 września 2019 r. w momencie gdy wartość transakcji przekroczy 15 000 zł, a nabywany towar lub usługa znajduje się w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT, split payment będzie obowiązkowy.

Załącznik nr. 15 do ustawy o VAT (nowy załącznik ) będzie obejmował m.in.: usługi budowlane, telefony, laptopy, metal, stal, złom, paliwa oraz oleje opałowe. Wszystkie towary używane dotychczas do wyłudzenia podatku.

Split payment będzie musiał być stosowany również do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług – oczywiście po otrzymaniu przez nabywcę faktury.

Na czym polega mechanizm?

Istotą split paymentu jest to, że kwotę podatku wydziela się z kwoty brutto należnego sprzedawcy wynagrodzenia i odprowadzana jest na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do wpłat podatku VAT (rachunek VAT). Możliwe, że taki system wpłynie negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców.

Środki zgromadzone na rachunku nie będą mogły być wykorzystane na inny cel niż ten związany z podatkiem VAT. Możliwe będzie jednak złożenie pisemnego wniosku popartego solidnym uzasadnieniem, by Naczelnik Urzędu Skarbowego wyraził zgodę na inne przeznaczenie środków. Do wydania decyzji w tej sprawie ma 60 dni.

Rachunek VAT

To bank lub SKOK będzie obowiązany do prowadzenia dla posiadacza rachunku rozliczeniowego rachunku VAT. Nie musisz więc przy tym zawierać nowej, odrębnej umowy z bankiem lub SKOK-iem.

Nabywca towaru/usług nie będzie z kolei rozdzielał płatności – będzie dokonywał jednego przelewu używając przy tym dedykowanego komunikatu przelewu.

Sankcje za niezastosowanie split payment

Wystawioąa fakturę będziesz musiał opatrzyć adnotacją ,,mechanizm podzielonej płatności”. Przy braku takiego zapisu możesz zostać ukarany 100 % sankcją VAT. W konsekwencji organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wskazanego na fakturze.

Projekt zmiany do ustawy o VAT przewiduje również karę dla nabywcy, jeżeli nie zastosuje on split paymentu. Będzie to kara grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalnie 21,6 mln zł). Ponadto w roku 2020, taki podatnik nie będzie mógł zaliczyć wydatków do kosztów podatkowych.

***

Poczytaj też:

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: