Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sprzedajesz działki? Możesz być uznany za przedsiębiorcę!

Marcin Wynimko19 sierpnia 2019Komentarze (0)

sprzedaż działek vatOstatnimi czasy co raz częściej organy podatkowe przypisują podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu nieruchomościami, mimo że faktycznie nie prowadzą oni takiej działalności.

Jak to możliwe?

Wyobraźmy sobie sytuacje, w której pan Jan kilkanaście lat temu odziedziczył ogromną działkę. Trudno w dzisiejszych czasach znaleźć nabywcę na tak dużą działkę, Pan Jan zdecydował o jej podziale na kilka mniejszych. Wtedy też wystawił je ponownie na sprzedaż. W ocenie Pana Jana jak i większości doradców podatkowych, jest to czynność mieszcząca się w zarządzie majątkiem prywatnym. Pana Jana nie można przecież traktować jako profesjonalnego handlowca.

Organy podatkowe mają co do tego odmienne zdanie. Uznają to za działalność gospodarczą, a pana Jana za podatnika VAT.

Czym jest działalność gospodarcza?

Jak ostatnio stwierdził WSA w Bydgoszczy w wyroku z 20 listopada 2018 r. (I SA/Bd 679/18):

,,działalnością gospodarczą jest działalność mająca charakter zarobkowy, zorganizowany, w ramach której podejmowane są aktywne działania, pozwalające na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. O tym, czy dokonujący sprzedaży działek będzie działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami.”

Jedyną szansą na odsunięcie od siebie zarzutów organów  jest udowodnienie, iż to był rzeczywiście zarząd majątkiem prywatnym. Stawka jest duża, bo i kwoty transakcji są wysokie. A zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami nie jest nikomu na rękę.

,,Czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.”

Interpretacja z 24 października 2018 r. (0114-KDIP4.4012.531.2018.1.KM )

Działania marketingowe, uzbrojenie, wydzielanie dróg

To wszystko organy podatkowe podnoszą przy przypisywaniu podatnikowi prowadzenia handlu nieruchomościami.

Co jednak rozumieć przez działania marketingowe? Czy ogłoszenie w prasie lokalnej będzie już działaniem marketingowym? Należy tutaj zachować chłodną głowę i nie naciągać stanu faktycznego. Jak wskazuje orzecznictwo, np. WSA w Bydgoszczy:

,,Za działania marketingowe nie można uznać ogłoszenia o sprzedaży poprzez dostępne kanały, z których powszechnie korzystają sprzedawcy prywatni.” (I SA/Bd 679/18)

Odnośnie pozostałych kwestii tutaj organy stoją na stanowisku, że:

,,Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak np. uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną)”

Interpretacja z 13 listopada 2018 r., nr. 0113-KDIPT1-3.4012.693.2018.1.JM

Ważnym wyrokiem w tej kwestii jest wyrok WSA w Szczecinie z 11 kwietnia 2018 r. (I SA/Sz 120/18) wskazujący, że:

,,okoliczność, iż przed sprzedażą skarżąca dokonała podziału gruntu na działki, nawet jeżeli byłoby to w celu osiągnięcia wyższej ceny, sama z siebie nie jest decydująca do przyjęcia, że skarżąca działała jako przedsiębiorca.

Dlaczego ważny? Dlatego, że jedną z przesłane uznania działań podatnika za działalność gospodarczą jest jej zarobkowy charakter.

Podsumowanie

Niewątpliwe jest to temat, który jeszcze nie raz będzie się przewijał. Na szczęście dla podatników, jest już całkiem sporo wyroków i interpretacji, które mogą pomóc w wygraniu sporu z organem. Warto jednak być świadomym ryzyka jakie istnieje ze sprzedażą działek i zastanowić się nad całą procedurą.

Zamierzałeś dokonywać sprzedaży działek, ale po tym artykule boisz się ,,zadzierać’’ z organem? Zastanów się nad wystąpieniem o interpretację podatkową.

***

Zdjęcie by Juan Cruz Mountford

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: