Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

STIR

Marcin Wynimko26 października 2020Komentarze (0)

STIR

Czym jest STIR?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeń (STIR) to jedna z broni fiskusa w walce z wyłudzeniami skarbowymi. Jest to system, który przetwarza dane przekazywane przez banki i SKOK-i pozwalający na określenie wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

W sytuacji gdy system wyłapuje podejrzane czynności/transakcje podmiotu, urzędnicy mają prawo do blokady rachunku bankowego firmy na 72 godziny. Jak nie trudno się domyślić, istnieje możliwość przedłużenia tej blokady – do 3 miesięcy.

Zablokowane konto będzie mogło być zasilane, jednak wypłata środków jest niemożliwa.

Brak odpowiedzi

Banki nie są uprawnione do informowania właściciela rachunku o blokadzie. Przedsiębiorca ma jednak możliwość złożenia do banku wniosku o udzielenie mu wyjaśnień. Co istotne, przedsiębiorca musi wprost zapytać, czy blokada ma związek ze STIR. Tylko w ten sposób przedsiębiorca może powziąć informację o przyczynie blokady rachunku firmowego. Bank nie udzieli jednak odpowiedzi od razu. Najpierw Szef KAS musi mu potwierdzić, że wszystkie żądane przez niego blokady rachunków zostały wykonane.

Możliwe wypłaty

Blokada rachunku oczywiście paraliżuje działalność gospodarczą przedsiębiorcy, jednak nie może hamować wpływów budżetowych a także wynagrodzeń pracowników. Ustawodawca przewidział więc sytuacje, w których możliwe jest uwolnienie zablokowanych środków. Przedsiębiorca może bowiem wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku środków przeznaczonych na:

  • wynagrodzenie za pracę, które wypłaca się na podstawie umowy o pracę – pod warunkiem, że umowa została zawarta co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady oraz na zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkami na ubezpieczenie społeczne – po przełożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu ZUS potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę,
  • alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Możliwe jest również wypłacanie środków przeznaczanych na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub należności celnych na zasadach przewidzianych w art. 119 zz – 119 zza Ordynacji podatkowej.

Sam sprawdź co pisze na temat STIR Ministerstwo. 😉 

Sprawdź też jak wygląda odpowiedzialność karnoskarbowa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: