Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Szybszy zwrot vat

Marcin Wynimko19 listopada 2020Komentarze (0)

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. W przypadku gdy podatnik, w okresie rozliczeniowym nie dokonał żadnej sprzedaży, a jedynie zakupy, czyli wystąpił wyłącznie podatek naliczony, zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy możemy spodziewać się w terminie 180 dni. Możliwy jest jednak szybszy zwrot podatku vat.

Skrócenie terminu zwrotu ze 180 do 60 dni

Ustawa o VAT przewiduje możliwość skrócenia 180 dniowego zwrotu podatku VAT do jego podstawowego wymiaru, tj. 60 dniowego. Podatnik może jednak uzyskać szybszy zwrot. W tym celu powinien złożyć, wraz z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu, zabezpieczenie majątkowe. Pamiętać jednak należy, że w tym przypadku organ może również przeprowadzić dodatkową weryfikację zasadności zwrotu.

Formy zabezpieczenia majątkowego

Zabezpieczenie majątkowe można złożyć m.in. w formie:

  • Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  • Poręczenia banku,
  • Weksla z poręczeniem wekslowym banku,
  • Czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
  • Papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Ustawa o VAT daje podatnikowi wolną rękę w wyborze formy zabezpieczenia.

Odmowa przyjęcia zabezpieczenia majątkowego

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

  • Nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu,
  • Nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

Zwolnienie zabezpieczenia majątkowego

Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu:

  • Zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji zasadności zwrotu,
  • W którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku.

Zabezpieczenie majątkowe pełni dosyć istotną zarówno z punktu widzenia organu podatkowego, jak i podatnika. Podatnik składając zabezpieczenie majątkowe może uzyskać szybszy zwrot różnicy podatku. Organ ma z kolei gwarancję, że w przypadku nieuzasadnionego zwrotu różnicy podatku wypłacona podatnikowi kwota podatku wróci z powrotem do fiskusa i budżet państwa na tym nie ucierpi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: