Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Transport międzynarodowy

Marcin Wynimko05 stycznia 2021Komentarze (0)

Jeżeli prowadzisz działalność, która obejmuje transport międzynarodowy towarów warto zainwestować swój czas w tego posta. W największym uproszczeniu – w sytuacji, gdy przemieszczenie towaru następuje z przekroczeniem granic Unii Europejskiej a usługa przewozu jest przynajmniej częściowo wykonana w Polsce mamy do czynienia z transportem międzynarodowym.

Czym jest transport międzynarodowy?

Zacznijmy od definicji. Transport międzynarodowy zdefiniowany jest w ustawie o VAT jako:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

  1. a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej.
  2. b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju.
  3. c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej. W tym wypadku trasa powinna przebiegać na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).
  4. d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

  1. a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju. Taka trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Miej na uwadze, że z usług transportu międzynarodowego wyłączony jest przewóz towarów w przypadku gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) znajduje się na terytorium kraju. Przewóz poza terytorium kraju ma wtedy wyłącznie charakter tranzytu.

Jaka stawka podatku VAT w przypadku transportu międzynarodowego?

Dla usług transportu międzynarodowego przewiduje się stawkę w wysokości 0% pod warunkiem, że podatek rozliczy krajowy usługobiorca.

Przykładowo, spółka Alfa z siedzibą w Białymstoku zleca spółce Beta z siedzibą w Niemczech przewóz towarów z Polski do Rosji. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT w takim przypadku miejscem świadczenia będzie Polska – to tutaj swoją siedzibę ma usługobiorca (spółka Alfa). W konsekwencji usługę przewozu towarów spółka Alfa opodatkuje według stawki 0%.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Omawiając transport międzynarodowy nie można zapomnieć o rozporządzeniu Ministra Finansów. Na jego mocy obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do:

1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonuje się w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

2) wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

3) usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:

  1. a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  2. b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

4) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe. Wtedy transport tych osób opodatkowuje się podatkiem według stawki w wysokości 0%.

Warunki zastosowania stawki 0%

Zastosowanie stawki 0% jest możliwe ale, jak można się domyślić, ustawa o VAT stawia pewne warunki. Podstawą do zastosowania stawki w wysokości 0% w stosunku do usług transportu międzynarodowego jest posiadanie przez podatnika dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. W przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora jest to list przewozowy lub dokument spedytorski. Może to być też inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, a fakturę wystawił przewoźnik.

Dla transportu towarów importowanych, oprócz wyżej wskazanych dokumentów wymaga się dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy. Z dokumentu powinien jednoznacznie wynikać fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W przypadku transportu towarów przez eksportera dokumentem jest dowód wywozu towarów, przy czym dokument ten powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów;

2) określenie towarów i ich ilości;

3) potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: