Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ulga na złe długi i wyrok TSUE

Marcin Wynimko20 października 20202 komentarze

Regulacje dot. ulgi na złe długi w VAT
pod lupą TSUE – jest Wyrok!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął właśnie polską sprawę dotyczącą ulgi na złe długi. Spór dotyczył warunków na jakich podatnik może dokonać korekty swojego zobowiązania podatkowego, jeżeli nie otrzymał zapłaty od swojego kontrahenta.

Przedsiębiorcy znają ten problem. Wystawiasz fakturę za wykonaną usługę, żeby zaraz się dowiedzieć, że kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Najpowszechniejszą do tej pory sytuacji sporną z jaką się zetknąłem był stan upadłości w jakim znalazł się dłużnik. Ustawa o VAT przewiduje w tej sytuacji pewne rozwiązanie – zastosowanie tzw. ulgi na złe długi.

Zasada jest prosta: możesz ją zastosować po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności pod warunkiem, że:

 • Dostawa towaru lub świadczenie usług wykonano na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

 • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Właśnie w tym momencie pojawia się pytanie – czy takie zapisy są zgodne z dyrektywą unijną w świetle zasady neutralności i proporcjonalności w podatku VAT?

ulga na zle dlugi TSUE - pieniądz

Początki sprawy

Wszystko zaczęło się od wniosku o interpretację podatkową, z którym wystąpiła polska spółka. Spółka świadcząca usługi doradztwa podatkowego wystawiła na rzecz swojego klienta fakturę za tytułu świadczonych usług.

Sprawa skomplikowała się, gdy klient przestał regulować płatności względem spółki. Klient w momencie wykonania usługi był zarejestrowany jako podatnik VAT. W czasie jednak składania przez spółkę wniosku o interpretację znalazł się w likwidacji.

Pojawiło się zatem pytanie czy spółka może skorzystać z ulgi na złe długi. Organ interpretacyjny odmówił jej takiego prawa. W argumentacji podał, że dłużnik jest w likwidacji wobec czego nie ma możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Spółka oczywiście nie dała za wygraną. Sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który zwrócił się do TSUE z dwoma pytaniami:

1. Czy przepisy dyrektywy VAT – w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy – przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?

2. W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, pod warunkiem, że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji

– wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT?

Stanowisko Rzecznika Generalnego

Rzecznik przypomniał aktualne stanowisko TSUE. Zgodnie z nim podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane. Organy podatkowe nie mają prawa pobierać w ramach podatku VAT kwoty wyższej niż ta, którą otrzymał podatnik.

Zwrócił również uwagę, że odstępstwo w przypadku braku zapłaty powinno powiązać należy z niepewnością, czy świadczenie wzajemne, a właściwie jego brak, ma charakter ostateczny, czy jest to tylko przejściowa sytuacja.

W ocenie Rzecznika fakt, iż dłużnik jest w likwidacji bez wątpienia świadczy o ostateczności braku zapłaty.

Rozstrzygnięcie TSUE

TSUE uznał, że przepisy krajowe uzależniające obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT są niezgodne z dyrektywą VAT.

Jakie są skutki?

Będzie można wznawiać postępowania i odzyskiwać swoje pieniądze.

Więcej na ten temat tutaj: wznowienie postępowań

Zdjęcie: Brett Jordan on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Aleksandra Hruszka 28 października, 2020 o 22:55

  Bardzo przydatne wskazówki – szczególnie w przypadku firm handlowych, w których opisane sytuacje nieuregulowanych zobowiązań są na porządku dziennym.

  Odpowiedz

  Marcin Wynimko 29 października, 2020 o 07:24

  Dziękuję! Instytucja ulgi na złe długi jest bardzo przydatna. Myślę, że warto będzie to w bliskiej przyszłości opisać na blogu.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: