Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Marcin Wynimko18 czerwca 20202 komentarze

O rachunku VAT nie muszę już chyba wspominać. Dzisiaj przybliżę Ci temat możliwości uwolnienia środków pieniężnych znajdujących się na nim.

Podatnik ma możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wypłatę środków z rachunku VAT. Przepisy ustawy oraz przepisy nie regulują formalnej kwestii składania takiego wniosku. Nie jest do tego przeznaczony żaden specjalny formularz czy też wzór. Możemy więc zatem złożyć go pisemnie oraz elektronicznie.

Naczelnik urzędu skarbowego po rozpoznaniu wniosku – na co ma 60 dni od dnia jego otrzymania – wydaje postanowienie.

Przeczytaj: Zwrot podatku VAT.

Wniosek o wypłatę środków
z rachunku VAT

Ważne jest, aby wskazać we wniosku podstawowe dane identyfikujące podatnika oraz umożliwiające organowi realizację swojego postanowienia. Wniosek powinien zatem zawierać:

 1. Dane podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy wniosek,
 2. Podstawę prawną – art. 108b ust. 1 i 2 ustawy o VAT,
 3. Numer rachunku VAT,
 4. Numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 5. Wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, o którą zwolnienie wnioskujemy.

Od składanego wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jaką odpowiedź możemy otrzymać?

Tutaj mamy trzy opcje. Mianowicie organ może w formie:

 1. postanowienia wyrazić zgodę na przekazanie środków w takiej wysokości o jaką wnioskował podatnik,
 2. również postanowienia wyrazić zgodę na przekazanie środków, ale w wysokości niższej niż ta, o którą wnioskował podatnik,
 3. decyzji nie wyrazić zgody na przekazanie środków.

Pamiętaj! Na postanowienie przysługuje Ci zażalenie, a od decyzji możesz się odwołać.

Na co możesz przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy można korzystać bez ograniczeń.

Kiedy organ może odmówić?

Organ odmawia gdy:

 1. podatnik posiada zaległości w VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowym lub zaległości celne
 2. zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tych podatków i należności nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych,
 3. zachodzi uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil 18 czerwca, 2020 o 11:14

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden techniczny aspekt „zwolnienia” środków. Naczelnik US powinien przekazać informację o zwolnieniu środków do banku za pośrednictwem systemu elektronicznego. Spotkałem się z problemem, gdzie urząd wydał co prawda postanowienie o zwolnieniu, ale nie przekazał informacji elektronicznie do banku. W takiej sytuacji bank nie zezwoli na uwolnienie środków tylko w oparciu o postanowienie przyniesione przez klienta.

Odpowiedz

Marcin Wynimko 19 października, 2020 o 08:07

Słuszna uwaga. Dziękuję. 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: