Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Vat dla rolników

Marcin Wynimko24 sierpnia 2019Komentarze (0)

Podatek VAT u rolników budzi szereg kontrowersji. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję o przejściu na rozliczenia VAT, ale także wówczas, kiedy trzeba sobie zadać pytanie, czy ja, rolnik, podlegam temu podatkowi.

Rolników można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy ryczałtowi, drugą – rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Vat u rolników zatem … występuje. 🙂

Rolnik ryczałtowy

Rolnikiem ryczałtowym wg ustawy o VAT jest rolnik dokonujący dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie powołanego art. 43 ust. 1 pkt. 3 zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Masz kontrolę fiskusa? Poczytaj jak się do niej przygotować>>

Rolnik ryczałtowy nie musi zatem rejestrować się jako czynny podatnik VAT, wystawiać faktur, prowadzić ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług oraz składać deklaracji podatkowej.

VAT-RR

Z działalnością rolniczą prowadzoną przez rolnika ryczałtowego nierozerwalnie wiąże się specyficzny rodzaj dokumentu – faktura VAT-RR. Jest ona wystawiana nie przez sprzedawcę (w tym wypadku rolnika ryczałtowego) a nabywcę produktów rolnych będącego podatnikiem VAT czynnym.

Elementy faktury VAT-RR są wskazane w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT i są to m.in. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy, numer dowodu osobistego dostawcy, datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury.

Dodatkowo faktura VAT-RR musi zawierać oświadczenie dostawcy w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Ważne! Rolnik ryczałtowy ma obowiązek przechowywania oryginału faktury VAT-RR oraz kopie oświadczeń, o którym mowa wyżej przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

 Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych i wynosi obecnie 6,5%.

Rolnik na zasadach ogólnych

Rolnik nie musi korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt. 3. Może on zdecydować o przejściu na zasady ogólne rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Powinieneś wtedy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja ze zwolnienia.

Poczytaj też o Białej Liście Podatników VAT

Po rejestracji, jako rolnik masz obowiązek wystawiania faktur sprzedaży na zasadach przewidzianych dla wszystkich czynnych podatników podatku VAT. Pamiętaj też o prowadzeniu ewidencji, składaniu deklaracji podatkowych oraz płaceniu podatku VAT.

Podatek jest naliczany przy sprzedaży produktów przetworzonych oraz nieprzetworzonych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz przy świadczeniu usług. Stawki w podatku VAT przewidziane dla rolników to z reguły 5 lub 8% w zależności od towaru.

Podatek naliczony

Jak każdemu czynnemu podatnikowi podatku VAT, tak i rolnikowi posiadającemu taki status przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. Należy jednak pamiętać, że zakup towarów  i usług musi być związany z prowadzoną działalnością i wykorzystywany w tym celu.

Tutaj trzeba zwrócić uwagę na najczęstszy błąd rolników – nierozdzielanie zakupów na cele gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego (np. energia elektryczna).  Zawyżenie w ten sposób podatku naliczonego wiąże się z ryzykiem późniejszego zakwestionowania wysokości podatku przez urząd skarbowy i wystąpieniem zaległości podatkowej.

Uwaga na oszustwo podatkowe

Prowadzone gospodarstwo rolne nierozerwalnie wiąże się z zakupem oleju napędowego niezbędnego do użytkowania maszyn rolnych i pojazdów. Jak wskazują dane statystyczne paliwa to jeden z głównych towarów, których obrót jest związany z oszustwem podatkowym.

Należyta staranności przy dokonywaniu takich transakcji nie omija zatem rolników. Konieczna jest weryfikacja dostawcy paliwa oraz wszystkich okoliczności zawieranych transakcji. Cena odbiegająca od ceny rynkowej stanowi podstawowy sygnał ostrzegawczy dla rolnika.  Zobacz ten wpis żeby dowiedzieć się co mam na myśli.

***

Poczytaj o zwrocie podatku VAT: http://kontrolavatwfirmie.pl/zwrot-podatku-vat-co-zrobic/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: