Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

VAT od importu

Marcin Wynimko12 listopada 2019Komentarze (0)

VAT od importu - kontenery

Od przyszłego roku łatwiej będzie rozliczać import towarów, a to za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak jest teraz?

Obecnie z przywileju rozliczania VAT z tytułu importu w deklaracji VAT mogą korzystać jedynie podatnicy spełniający warunku tzw. procedury uproszczonej bądź też posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator – AEO).

Jak będzie?

Od 1 lipca 2020 r. z takiej możliwości skorzystają pozostali podatnicy VAT czynni. Będą oni mogli rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Organem właściwym stanie się wyłącznie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika lub miejsca jego siedziby.

Warunki jakie trzeba będzie spełnić

1. Przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Co istotne, wymóg przedstawienia w/w dokumentów będzie spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o tej samej treści.

2. Dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych

Przedstawiciel bezpośrednie działa w imieniu i na rzecz innej osoby.

Przedstawiciel pośredni działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Ten warunek nie będzie stosowany w przypadku podatników posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego.

***

Kontrola podatkowa? Przeczytaj o czym musisz wiedzieć przed kontrolą fiskusa.

Zdjęcie – chuttersnap

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: