Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Vat przy imporcie

Marcin Wynimko16 sierpnia 2019Komentarze (0)

Wśród klientów często pojawiają się wątpliwości związane z  kwestią podatku vat przy imporcie, dlatego też kilka zdań na ten temat. Z importem towaru mamy do czynienia w sytuacji przywozu towarów z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. Przy określeniu miejsca importu nie ma wątpliwości, że jest nim państwo UE, na teren którego wprowadza się towar spoza UE. Od tej zasady są jednak wyjątki. W sytuacji, gdy momentem wprowadzenia towaru na teren UE jest objęty jedną z niżej wymienionych procedur:

 • składu celnego
 • tranzytu, w tym także składowanie czasowe przed nadaniem przeznaczenia celnego,
 • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • przeznaczenie – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

W tych wypadkach miejscem importu towaru jest terytorium państwa członkowskiego, na którym importowane towary przestaną podlegać tym procedurom lub przeznaczeniom.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Generalnie momentem powstania obowiązku jest moment powstania długu celnego. Jednak istnieje od tej zasady odstępstwo. Obowiązek podatkowy może powstać z chwila objęcia towaru procedurą celną. Do tych procedur zaliczamy m.in.: odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności opłat, w przypadku procedur: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu. Od towarów tych pobiera się opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny.

Opodatkowanie VAT importowanych towarów

Niezależnie od tego czy sprowadzany towar jest zwolniony z cła, ma obniżoną stawkę lub zerową lub też jest towarem, na które cło zostało zawieszone w części lub w całości towar podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość celną powiększoną o należne cło. Jeżeli sprowadzasz towar i jest on opodatkowany akcyzą – kwotę podatku uwzględnia się przy wyliczaniu podstawy.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych procedur ustalanie podstawy opodatkowania następuje w odmiennych sposób.

Przykładowo, dla towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego to podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększoną o należne cło. Inaczej sprawa wygląda w razie opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym. W tej sytuacji za podstawę opodatkowania przyjmuje się różnicę między wartością celną produktów, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o cło i podatek akcyzowy.

Wszystkie wydatki, co do zasady, które podatnik poniósł przy imporcie, np. koszty transportu czy ubezpieczenia można wliczyć do podstawy opodatkowania.

Rozliczanie VAT przy imporcie

Przy imporcie towaru podatnik sam oblicza i wykazuje w złożeniu celnym kwotę podatku. Jeżeli organ celny uzna ją za nieprawidłową, wówczas wyda decyzję, w której sam określi wysokość podatku. Na wpłacenie podatku Podatnik ma 10 dni od dnia powiadomienia go przez organ celny.

Rozliczenie w deklaracji VAT-7

Istnieje możliwość rozliczenia podatku w deklaracji VAT-7 w przypadku uproszczonych procedur celnych. Zanim jednak będzie to możliwe, podatnik ma obowiązek uzyskania pozwolenia od urzędu celnego, jednak najpierw musi spełnić następujące warunki:

 • przedstawić w urzędzie celnym zaświadczenie o braku zaległości w poszczególnych podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne. Zaświadczenie musi być aktualne (nie więcej niż 6 miesięcy);
 • potwierdzić swoje zarejestrowanie jako czynnego podatnika VAT.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: