Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Vat przy najmie

Marcin Wynimko03 marca 2020Komentarze (0)

vat przy najmie

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w wynajmowanych lokalach niekiedy ponoszą nakłady na ich ulepszenie. Pojawia się tu zatem kwestia podatku Vat przy najmie i sposobu rozliczenia pomiędzy stronami umowy.

Najem

Analizę powyższego problemu należy rozpocząć  od Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego regulacjami nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Są nimi również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kodeks cywilny zastrzega, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Za część składową uznaje się wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości. Ewentualnie bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Co do zasady do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Są nimi również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z art. 676 k.c. jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie poniesione nakłady na ulepszenie budynku (lokalu) stanowią część składową gruntu. Tym samym, w świetle kodeksu cywilnego, stanowią własność właściciela gruntu.

Jeżeli w umowie najmu nie uregulowano zasad rozliczenia nakładów jakie poniósł najemca na ulepszenie, wynajmujący po zakończeniu umowy decyduje czy zatrzymuje wykonane ulepszenia (za zapłatą) czy żąda przywrócenia stanu poprzedniego.

A jak to się ma do podatków?

I w tym miejscu przechodzimy na przepisy podatkowe. Czy zwrot nakładów na ulepszenie uznać należy za dostawę towaru, czy za usługę.?

Przepisy wprost nie regulują tej sytuacji. Organy podatkowe przyjmują, że takowe rozliczenie jest formą wynagrodzenia za usługę opodatkowaną podatkiem VAT.

Poczytaj również koniecznie: Kontrola podatkowa w firmie

Przedmiotem zbycia będą poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym. Nakłady nie będą stanowić zatem odrębnej rzeczy. Będą jednak skutkować powstaniem po stronie najemcy (Spółki) roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie będzie stanowić natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym, prawo to nie będzie mogło również stanowić towaru w rozumieniu ustawy.

W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów, nie będzie dochodzić do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy w związku z tym przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych na cudzym gruncie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Tak chociażby uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.39.2019.2.AS.

Zgodnie z podstawową zasadą, wszystko co nie dostawą towarów traktuje się jako świadczenie usług. Tak więc zwrot nakładów jakie poniósł wynajmujący będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

***

Przeczytaj także o tym, kiedy urzędnik przekracza swoje uprawnienia.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: