Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

VAT u małego podatnika

Marcin Wynimko30 grudnia 20202 komentarze

Jeżeli jesteś małym podatnikiem to musisz się orientować jak wygląda kwestia odliczania podatku VAT. To przydatna wiedza bo decyduje o rachunku ekonomicznym Twojego biznesu. Jak zatem wygląda temat podatku VAT u małego podatnika?

Definicja małego podatnik w rozumieniu ustawy o VAT

Małym podatnikiem, wg ustawy o VAT, jest podatnik podatku VAT:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro. Limit dotyczy poprzedniego roku podatkowego.

2) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Limit w 2021 r. będzie wynosi 5 418 000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność wskazaną w punkcie drugim limit ten będzie wynosił 203 000 zł.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT u małego podatnika

Obowiązek podatkowy u małego podatnika powstaje na zasadach ogólnych, chyba że wybrał on kasową metodę rozliczeń. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje:

 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Dotyczy to przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Taki podmiot musi posiadać status podatnika VAT czynnego.
 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Jednak nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W tym przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wskazany w punkcie pierwszym.

Chęć rozliczania się metodą kasową podatnik obowiązany jest zgłosić pisemnie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który zamierza stosować tę metodę.

Warto zauważyć, że w odniesieniu do niektórych kategorii czynności obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał na zasadach określonych dla tych czynności. Przykładowo, w odniesieniu do:

 • Otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

– przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

– wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania należności w całości lub w części.

 • Otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymała całości lub części zapłaty z tytułu takiej dopłaty bądź subwencji,
 • Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Od tej zasady są wyjątki szczegółowo określone w ustawie o VAT.

 

Odliczanie podatku VAT przez małego podatnika

W świetle ustawy o VAT (art. 86 ust. 10e) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Mały podatnik może rozliczyć podatek w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Warunek to nieodliczenie podatku w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za towary lub usługi.

Jeżeli i w dwóch następnych okresach rozliczeniowych tego nie uczyni, to pozostaje mu dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Musi to zrobić za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie może tego zrobić później niż w ciągu 5 lat od roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Agata 30 grudnia, 2020 o 15:06

  Krótki i merytorycznie – tak jak powinno się pisać o przepisach prawa na blogu!

  Odpowiedz

  Marcin Wynimko 30 grudnia, 2020 o 17:55

  Bardzo dziękuję!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: