Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wstęp kontrolujących

Marcin Wynimko29 kwietnia 2021Komentarze (0)

Wstęp kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego

wstęp kontrolujących

Wstęp kontrolujących na teren Twojej firmy, z moich dotychczasowych perypetii, jest niemiłym doświadczeniem dla każdego przedsiębiorcy. Kontrolujący mają możliwość wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego przy czym dostęp do nieruchomości bezwzględnie musi odbywać się z poszanowaniem prawa do prywatności wynikającego z art. 47 i 50 Konstytucji Rzeczpospolitej. Jak się zatem zachować mając wroga u bram?

Oznacza to, że wstęp na teren nieruchomości możliwy jest jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Co do zasady za zgodą kontrolowanego. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy przypadki, kiedy to kontrolujący jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości kontrolowanego. Wstęp możliwy jest, jeżeli:

 • Nieruchomość została wskazana jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego. Ten fakt musi wynikać z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiedniego rejestru sądowego,
 • Jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania, bądź gdy jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych,
 • Jest to niezbędne do weryfikacji czy kontrolowany poniósł wydatki na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Wstęp kontrolujących

Wszystkie powyższe przypadki co do zasady następują za zgodą kontrolowanego. Kontrolujący nie mają prawa wstępu na teren nieruchomości wbrew kontrolowanego – chyba, że posiadają zgodę prokuratora rejonowego na przeprowadzenie oględzin.

Kontrolujący mają ponadto prawo wstępu na nieruchomość kontrolującego w celu dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych.

Mogą też dokonać oględzin innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięli informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy przechowuje się tam przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Przeprowadzenie oględzin jest ponadto możliwe w stosunku do lokali innych niż mieszkalne, jak również rzeczy, np. samochodów.

Przeszukanie

Kontrolujący uprawnieni są również do przeprowadzania oględzin z przeszukaniem. Wymagana jest jednak przy tym zgoda prokuratora rejonowego.

Kontrolujący mają obowiązek przed przystąpieniem do oględzin z przeszukaniem przedstawić kontrolowanemu postanowienie prokuratora o wyrażeniu zgody na dokonanie tych czynności.

Kontrolujący sporządzają protokół z oględzin z przeszukaniem, który musi zatwierdzić prokurator. W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku przeprowadzonych czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

Co w przypadku gdy przedmiot oględzin nie znajduje się w posiadaniu kontrolowanego?

Jeżeli nieruchomość lub rzeczy, które mają być przedmiotem oględzin lub oględzin z przesłuchaniem znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te mają obowiązek je udostępnić w celu przeprowadzenia powyższych czynności.

W tym przypadku, przed przeprowadzeniem oględzin konieczne jest uzyskanie zgody kontrolowanego, czyli właściciela nieruchomości. Wobec braku zgody kontrolowanego na oględziny, zgodę prokuratora okazuje się osobie trzecich, która jest w posiadaniu przedmiotu oględzin. W takim przypadku nie wymaga się doręczenia postanowienia prokuratora kontrolowanemu.

Wstęp kontrolujący na teren twojej firmy lub mieszkania niekonieczne jest miłym doświadczeniem. Świadomość w takiej sytuacji jest podstawą. Warto żebyś zapoznał się również z tym  wpisem. Osiem najważniejszych rzeczy, jakie każdy podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą fiskusa

***

Zachęcam również do przeczytania:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: