Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana wykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej

Marcin Wynimko10 grudnia 2020Komentarze (0)

Nabycie nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej i do celów prywatnych

W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa wart.8 ust.2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Na potrzeby zobrazowania przepisów VAT posłużymy się przykładem.

Pan Jan Kowalski w dniu 1 maja 2015 r. nabył nieruchomość za kwotę 600 000 netto. Cena brutto wyniosła 738 000 zł (stawka 23%). Od tego dnia rozpoczął jej użytkowanie. Zakupioną nieruchomość zamierza wykorzystywać do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych, ponieważ zamierza w niej mieszkać. Określił, że nieruchomość będzie wykorzystywał w 60% do celów gospodarczych a w pozostałych 40% do celów prywatnych.

Oznacza to, że Pan Jan Kowalski będzie mógł odliczyć podatek VAT w 60%, tj. w kwocie 82 800 zł.

Zmiana w stopniu wykorzystania nieruchomości

Może się jednak zdarzyć, że Pan Jan zmieni stopień wykorzystania nieruchomości. Będzie to miało jednak wpływ na odliczony ówcześnie podatek, jeżeli zmiana ta nastąpi w ciągu 120 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

Dla uproszczenia zmodyfikujmy powyższy przykład. Przyjmijmy, że Pan Jan Kowalski wykorzystuje zakupioną nieruchomość w 100%.Odliczył zatem 138 000 zł podatku. Zdecydował jednak, że od 1 maja 2019 r. będzie 30% jej powierzchni przeznaczał na cele prywatne (70% na cele gospodarcze).

Jako, że zmiana w stopniu wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej nastąpiła w ciągu wspomnianych 120 miesięcy konieczne jest dokonanie korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu. Tak stanowi art. 90a ust. 1 ustawy o VAT.

Pan Jan obowiązany jest zatem do dokonania korekty za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana. W deklaracji za maj 2019 r. w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Jak to wyliczyć?

Okres korekty (120 miesięcy) obejmuje w naszym przykładzie okres od maja 2015 r. do kwietnia 2025 r.

Pozostały okres korekty wynosi z kolei 72 miesiące, tj. od maja 2019 r. (kiedy to nastąpiła zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości) do kwietnia 2025 r.

Powyższe oznacza, że wskaźnik korekty wyniesie 60%, tj. 72/120 x 100%.

Pan Jan Kowalski musi zatem pomniejszyć podatek naliczony o  18 630 zł, tj. (82 800 – 57 960) x 75%

Przy czym:

– 82 800 zł to pełny podatek odliczony przy 100% wykorzystaniu nieruchomości do działalności gospodarczej,

– 57 960 zł to 70% podatku, gdyż to w takim zakresie nieruchomość wykorzystujesz do działalności gospodarczej,

– 75% to wskaźnik korekty.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: