Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zorganizowana część przedsiębiorstwa i VAT

Marcin Wynimko08 stycznia 2020Komentarze (0)

Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na odsprzedaż przedsiębiorstwa lub tylko jego części,  lub poszczególnych składników majątku odrębnie. Uznanie, że mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwala podatnikom na rozliczenie takiej transakcji na preferencyjnych warunkach.

Jak wygląda transakcja w której przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa i VAT?

Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Zbycie zarówno przedsiębiorstwa jak i jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nie ma wątpliwości w przypadku zbycia całego przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku zbycia określonych składników majątku wątpliwości są bardzo często. Zawsze wtedy analizuje się czy można uznać daną transakcję za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a tym samym nie stosować regulacji ustawy o VAT do danej transakcji.

Temat ten stale jest poddawany ocenie organów interpretacyjnych oraz sądów administracyjnych. Można się domyśleć, że fiskus niechętnie przychyla się do uznania danej transakcji za ZCP.

Czym się różni przedsiębiorstwo od jego zorganizowane części?

Uwadze należy zatem poświęcić ustalenie co wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych. Definicja obejmuje zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Sądy i organy zwracają często uwagę, że organizacyjnego wydzielenia dokonuje się na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Pamiętaj jednak, że samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego. Jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym.

Wydzielenie

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizuje się w przypadku zakładu lub oddziału. Nie oznacza to samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość. Musi obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że aby uznać daną część przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część konieczne jest wykazanie, że odznacza się ona pełną odrębnością i może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

A co na to sądy?

W niedawnym wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 2019 r. stwierdzono, że przepisy ustawy o VAT nie wymagają kontynuacji prowadzonej działalności w takim samym zakresie, w jakim prowadził ją zbywca.

Sąd rozpatrywał sytuacje zbycia zespołu składników majątkowych. Były one w dalszym ciągu wykorzystywane do celów, do jakich został utworzony i do czego służył w pierwotnym przedsiębiorstwie, tj. do wytwarzania energii za pomocą elektrowni wiatrowych. Nie wykorzystywano ich bezpośrednio przez nabywcę, a przez podmiot go od niego wynajmujący. Jak stwierdził sąd istotny w przedmiotowej sprawie był fakt kontynuacji wytwarzania energii. (wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2019 r;. sygn. akt I FSK 1265/17).

 To, że podatnik uzna daną transakcję za sprzedaż ZCP, nie oznacza, że urząd nie upomni się po podatek VAT. Organy często kwestionują ocenę czy było ZCP czy nie. Z pomocą może tu przyjść jedynie wniosek o interpretację podatkową.

Może ona dać podatnikowi ,,podkładkę’’ do bezpiecznego uznania transakcji za zbycie ZCP. Zorganizowana część przedsiębiorstwa i VAT jest tematem bardzo trudnym i złożonym. Dlatego warto przy planowaniu transakcji poddaj całe zagadnienie analizie albo wystąp po interpretację podatkową.

***

Poczytaj też:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: