Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wiążąca Informacja Stawkowa

Marcin Wynimko30 października 2020Komentarze (0)

Wiążąca Informacja Stawkowa

WIS, tj. Wiążąca Informacja Stawkowa ma zacząć funkcjonować od kwietnia 2020 roku. Jest to odpowiednik Wiążącej Informacji Taryfowej oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej w świecie podatków. Wnioski można składać już od listopada poprzedniego roku.

WIS zamiast GUS

Obecnie to GUS jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na pytania podatników o właściwą klasyfikację towarów i usług. Tak udzielone odpowiedzi mają jednak jedynie charakter informacyjny. Zastosowanie się do nich, w przypadku późniejszego sporu z organami nie ochroni podatnika. Z pomocą ma przyjść Wiążąca Informacja Stawkowa. W ramach WIS będą wydawane decyzje określające właściwą stawkę VAT dla towarów lub usług. WIS będzie wiążąca dla:

 1. towaru, który jest przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym decyzja WIS została doręczona podatnikowi,
 2. usługi, która jest świadczona po dniu, w którym WIS została doręczona podatnikowi.

Tylko jeden towar/usługa

Jak wskazują przepisy, wniosek o wydanie WIS może obejmować tylko jeden towar lub usługę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której towar i usługa, w ocenie Wnioskodawcy, składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi. Powinny to być w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Jeżeli organ wydający WIS nie będzie mógł dokonać prawidłowej klasyfikacji towaru bez zbadania próbki towaru – wezwie Wnioskodawcę do jej dostarczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Warunki formalne wniosku:

Wniosek mogą złożyć następujące podmioty:

 1. podatnik posiadający numer NIP, oraz
 2. zamawiający w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Wniosek musi zawierać dane podatnika lub zamawiającego oraz szczegółowy opis towaru lub usługi. Opłata za jego wydanie, tak jak w przypadku wniosku o interpretację podatkową, będzie wynosiła 40 zł. Opłatę tę należy uiścić najpóźniej w dniu złożenia wniosku a potwierdzenie jej dokonania dołączyć do wniosku. Podobnie jak przy interpretacji będzie wyglądał termin na rozpatrzenie wniosku. Organ rozpozna go w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania.

Decyzja:

Wydana decyzja w ramach WIS będzie zawierała opis towaru lub usługi, jego klasyfikację, tj. właściwy numer CN lub PKWiU oraz właściwą stawkę podatku VAT. Przepisy przewidują również okoliczności, przy których decyzja wygasa. Ma to nastąpić w sytuacji zmiany przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, w jakim będą odnosiły się do stawek podatku VAT. Jeżeli organ podatkowy uzna wydaną decyzję za nieprawidłową – będzie mógł ją uchylić lub zmienić.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: