Faktura eksportowa: wzór i wymagania

Faktura eksportowa jest nieodłącznym elementem prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej. Stanowi ona nie tylko podstawowy dokument księgowy, ale także ważne narzędzie w handlu zagranicznym. W tym artykule omówimy, jak powinna wyglądać faktura eksportowa, podamy wzór tego dokumentu oraz omówimy, co powinna zawierać.

Faktura eksportowa: podstawowe informacje

Faktura eksportowa, zwana również fakturą zagraniczną, jest dokumentem finansowym używanym w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jej głównym celem jest udokumentowanie sprzedaży towarów lub usług za granicę oraz umożliwienie uregulowania płatności. Faktura eksportowa jest ważna zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, a także ma znaczenie dla celów celnych i podatkowych.

Wzór faktury eksportowej

Przygotowanie faktury eksportowej wymaga zachowania określonego formatu i zawarcia koniecznych informacji. Oto przykładowy wzór faktury eksportowej:

Nr faktury: [Numer faktury]
Data wystawienia: [Data wystawienia]
Data dostawy: [Data dostawy]
Sprzedawca: [Dane sprzedawcy]
Nabywca: [Dane nabywcy]
Opis towarów/usług: [Opis towarów/usług]
Ilość: [Ilość]
Cena jednostkowa: [Cena jednostkowa]
Wartość: [Wartość]
Waluta: [Waluta]

Przykładowa faktura eksportowa zawiera powyższe pola, które należy wypełnić odpowiednimi danymi. Nr faktury i data wystawienia to podstawowe informacje identyfikujące dokument. Należy również podać datę dostawy towarów lub usług oraz dane zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Szczegółowy opis towarów lub usług, ilość, cena jednostkowa, wartość i waluta transakcji są kluczowymi elementami faktury eksportowej.

Co powinna zawierać faktura eksportowa?

Faktura eksportowa powinna zawierać szereg istotnych informacji, które umożliwią prawidłowe rozliczenie transakcji oraz spełnienie wymogów celnych i podatkowych. Oto lista elementów, które powinny znaleźć się na fakturze eksportowej:

 • Numer faktury oraz data wystawienia
 • Informacje o sprzedawcy, w tym nazwa, adres i NIP
 • Informacje o nabywcy, w tym nazwa, adres i NIP (jeśli dotyczy)
 • Unikalny numer referencyjny transakcji
 • Opis dokładny towarów lub usług
 • Ilość towarów lub zakres usług
 • Cena jednostkowa i ogólna wartość transakcji
 • Waluta, w jakiej dokonano transakcji
 • Warunki płatności
 • Informacje o dostawie, w tym data dostawy i miejsce docelowe
 • Wskazanie, kto ponosi koszty transportu i ubezpieczenia
 • Znacznik „Faktura eksportowa”

Faktura eksportowa a wymogi celne i podatkowe

Warto zaznaczyć, że faktura eksportowa jest dokumentem ważnym również z punktu widzenia wymogów celnych i podatkowych. W niektórych krajach istnieją specjalne regulacje dotyczące treści faktur eksportowych, dlatego należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w danym kraju docelowym.

Przykład faktury eksportowej

Poniżej znajduje się przykład wypełnionej faktury eksportowej:

Nr faktury: FE/2023/001
Data wystawienia: 2023-09-24
Data dostawy: 2023-09-30
Sprzedawca: ABC Sp. z o.o.
Nabywca: XYZ GmbH
Opis towarów/usług: Telewizory LED 55 cali
Ilość: 100 sztuk
Cena jednostkowa: 1000 EUR
Wartość: 100 000 EUR
Waluta: EUR

Faqs dotyczące faktury eksportowej

1. jakie są podstawowe informacje wymagane na fakturze eksportowej?

Podstawowe informacje to numer faktury, data wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, opis towarów lub usług, ilość, cena jednostkowa, wartość, waluta i warunki płatności.

2. czy faktura eksportowa musi być w języku angielskim?

Nie ma jednoznacznych przepisów co do języka faktury eksportowej, ale zaleca się, aby była dostępna przynajmniej w języku angielskim, aby ułatwić komunikację międzynarodową.

3. czy faktura eksportowa jest dokumentem celnym?

Tak, faktura eksportowa jest ważnym dokumentem celno-podatkowym, który ma znaczenie dla rozliczeń celnych i podatkowych zarówno w kraju eksportu, jak i imporcie.

4. jakie są konsekwencje braku faktury eksportowej?

Brak faktury eksportowej może skutkować problemami w rozliczeniach, opóźnieniami w dostawach oraz naruszeniem przepisów celnych i podatkowych. Dlatego ważne jest jej prawidłowe wystawienie.

5. czy istnieją specjalne wzory faktur eksportowych?

Nie ma jednego standardowego wzoru faktury eksportowej, ale istnieją ogólne wytyczne dotyczące jej zawartości. Można korzystać z różnych szablonów, dostosowując je do własnych potrzeb i przepisów kraju docelowego.

6. czy faktura eksportowa musi być podpisana?

Podpisanie faktury eksportowej może być wymagane przez niektóre kraje lub umowy handlowe. Zawsze warto sprawdzić obowiązujące przepisy w danym przypadku.

Warto pamiętać, że faktura eksportowa jest kluczowym dokumentem w międzynarodowym handlu, dlatego jej prawidłowe wystawienie i zachowanie zgodności z przepisami ma ogromne znaczenie dla skutecznego prowadzenia działalności eksportowej.

Zobacz także:

Photo of author

Henryk

Dodaj komentarz