Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiany w VAT 2021

Marcin Wynimko11 stycznia 2021Komentarze (0)

Zmiany w VAT 2021

Jak co roku przedsiębiorców czeka szereg zmian związanych z podatkiem VAT. Jak się na nie przygotować nie wie nikt, ale warto wiedzieć co się zmienia. 🙂 Przejrzyjmy zatem najważniejsze zmiany w VAT 2021.

Termin odliczenia vat naliczonego

Wraz z nowym rokiem wydłużył się termin na odliczenie podatku VAT. Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje bowiem możliwości odliczenia podatku w deklaracji za okres, w którym otrzymano fakturę. Taka możliwość jest również w 3 kolejnych miesiącach w przypadku rozliczania miesięcznego. Z kolei w przypadku rozliczania kwartalnego odliczenie podatku możliwe jest w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymano fakturę oraz w 2 kolejnych kwartałach. Mamy zatem 4 okresy w przypadku rozliczania miesięcznego oraz 3 okresy w przypadku rozliczenia kwartalnego.

 

Usługi  noclegowe

Od nowego roku mamy również możliwość odliczania podatku VAT w stosunku do usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży (refaktura usług).

 

Eksport towarów

Wydłużono termin z 2 do 6 miesięcy na wywóz towarów, aby stawka 0% mogła być zastosowana w przypadku, gdy podatnik przed dokonaniem dostawy otrzymał całość lub część zapłaty za towar.

WIS

Niedawno dodana do porządku prawnego instytucja wiążącej informacji stawkowej doczekała się już nowelizacji. Najistotniejszą zmianą dotyczącą WIS jest wprowadzenie okresu jej ważności. Zgodnie z dodanymi przepisami WIS będzie ważne przez 5 lat od dnia jej wydania. W przypadku WIS, które zostały wydane przed 1 stycznia 2021 r. 5-letni okres będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. Ponadto WIS nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy wystąpiło nadużycie prawa.

Kursy walut

Podatnicy od nowego roku mają możliwość przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej według zasad stosowanych w podatku dochodowym. Oczywiście przy zachowaniu możliwości stosowania zasad wyrażonych w ustawie o VAT. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zasady wynikające z przepisów o podatku dochodowym to ma obowiązek ich stosowania przez co najmniej 12 miesięcy.

MPP

Najważniejszą zmianą w przypadku split paymentu jest doprecyzowanie przepisów dotyczących kwot, których przekroczenie skutkuje obowiązkowym split paymentem. Od 1 stycznia nie powinno być już wątpliwości. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy faktur, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Ponadto, split payment nie ma zastosowania do potrąceń wierzytelności.

Rolnicy ryczałtowi

Nowelizacja ustawy o VAT to również zmiana definicji rolnika ryczałtowego. Od nowego roku rolnikiem ryczałtowym w świetle ustawy o VAT jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usług rolnicze. Musi również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykreślono zatem warunek pochodzenia produktów rolnych – do 31 grudnia 2020 r. produkty rolne musiały pochodzić z własnej działalności rolniczej.

Kwartalne rozliczenia vat

Od 1 stycznia 2021 r. kwartalne rozliczanie w przypadku świadczenia usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT jest możliwe bez względu na wielkość przychodu. Obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. limit 50 000 obowiązuje już tylko do dostaw towarów z załącznika nr 15.

Prezenty małej wartości

Zwiększono limit prezentu małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Czy któraś zmiana wpływa na Twój biznes ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 337 400e-mail: marcin@wynimko.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Marcin Wynimko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marcin Wynimko z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin@wynimko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: