Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot podatku VAT

Marcin Wynimko07 listopada 2019Komentarze (0)

Podatnicy podatku VAT składający miesięczne i kwartalne deklaracje VAT. Czasem zdarzy się, że wykażesz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Wtedy masz kilka możliwości zadysponowania ową nadpłatą. Możesz m.in. ubiegać się o zwrot podatku VAT lub przenieść ją na następny okres rozliczeniowy.

Pierwszeństwo mają jednak zaległości w podatku VAT. Powstała nadpłata podlega bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 o.p.). W takiej sytuacji, organ podatkowy wydaje podatnikowi postanowienie o tym fakcie.

Jeżeli zaległość nie występuje – nadpłata podlega zwrotowi. Podatnik może jednak wnioskować o zaliczenie całości lub jej części na poczet przyszłych/bieżących zobowiązań podatkowych. W praktyce wygląda to tak, że podatnik składając deklarację VAT, w której wykazuje nadpłatę, dołącza do niej wspomniany wniosek.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Swego czasu, NSA rozpatrywało sprawę podatnika, który chciał uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Wniosek o zaświadczenie złożył chwilę po złożeniu wniosku o zaliczenie nadpłaty w podatku VAT na poczet zaległości podatku dochodowego. Sąd przystopował jednak zapędy podatnika i stwierdził, że:

,,Dopóki (…) zwrot VAT nie zostanie uznany przez organ podatkowy za zasadny, dopóty nie podlega on zwrotowi.”

NSA dodał również, że:

,,Nie ma przy tym znaczenia w jakiej formie zwrot ten miałby zostać dokonany, tj. czy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, czy pośrednio przez zaliczenie go na poczet zaległych bądź przyszłych zobowiązań podatkowych.”

wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 518/16

Terminy zwrotów podatku VAT

Przewiduje się trzy terminy zwrotu podatku VAT:

1) termin 25 dniowy przyspieszony

W tym terminie, licząc od dnia złożenia rozliczenia, zwraca się różnicę podatku, jeżeli podatek VAT naliczony wynika z:

 • faktur dokumentujących należności, w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczednościowo-kredytowej,
 • pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
 • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które określają podatek we właściwej wartości, gdy podatnik zapłacił kwotę podatku,
 • importu towarów rozliczonego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Ponadto:

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności w formie przelewów,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

2) podstawowy termin 60 dniowy

To podstawy termin zwrotu podatku VAT – art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Urząd skarbowy ma prawo go przedłużyć jeżeli poweźmie wątpliwości co do zasadności zwrotu. W takim przypadku wyda podatnikowi stosowne postanowienie.

3) wydłużony termin 180 dniowy

Ten termin dotyczy podatnika, który wykazał VAT naliczony przy niewykazaniu VAT-u należnego – tzn. nie miała miejsca sprzedaż. W takiej sytuacji, urząd ma prawo przedłużyć podstawowy termin do wspomnianych 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

***

Poczytaj też: 8 rzeczy o jakich każdy podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą fiskusa.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: