Faktura fiskalna: wszystko, co musisz wiedzieć

Faktura fiskalna to dokument finansowy, który odgrywa kluczową rolę w działalności każdej firmy. W niniejszym artykule omówimy wszystkie aspekty związane z fakturami fiskalnymi, włącznie z ich definicją, rodzajami, obowiązującymi przepisami, jak je wystawiać i przechowywać, a także jakie informacje muszą być na nich zawarte. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, jesteś we właściwym miejscu.

Definicja faktury fiskalnej

Faktura fiskalna, nazywana także paragonem fiskalnym lub rachunkiem, to oficjalny dokument potwierdzający dokonanie transakcji handlowej. Jest to dowód zakupu lub sprzedaży towarów lub usług między dwiema stronami: sprzedawcą i nabywcą. Faktura fiskalna zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji, takie jak nazwa produktu lub usługi, ilość, cena jednostkowa, suma, dane sprzedawcy i nabywcy, oraz datę transakcji.

Rodzaje faktur fiskalnych

W zależności od rodzaju transakcji oraz obowiązujących przepisów, istnieje kilka rodzajów faktur fiskalnych, w tym:

 • Faktura VAT – dokument zawierający dane niezbędne do rozliczenia podatku VAT. Jest ona wymagana w przypadku większości transakcji handlowych.
 • Faktura Pro Forma – przedstawia planowaną transakcję, nie jest jednak dokumentem księgowym.
 • Faktura Korygująca – służy do korekty błędów lub zmian w już wystawionej fakturze.

Obowiązujące przepisy

W Polsce obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące faktur fiskalnych. Przede wszystkim, faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartości VAT oraz inne dane muszą być poprawnie obliczone i podane na fakturze. Przedsiębiorcy są również zobowiązani do przechowywania faktur przez określony okres czasu, co umożliwia organom podatkowym kontrolę i audyt.

Jak wystawiać faktury fiskalne

Wystawianie faktur fiskalnych to proces, który wymaga precyzji i dokładności. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Określ, czy jesteś zobowiązany do wystawienia faktury VAT.
 2. Wypełnij wszystkie niezbędne pola na fakturze, takie jak dane sprzedawcy, nabywcy, numer faktury, data transakcji, oraz szczegóły produktów lub usług.
 3. Oblicz wartość VAT i podsumuj transakcję.
 4. Wystaw fakturę w dwóch egzemplarzach – jeden dla nabywcy, drugi dla Ciebie jako sprzedawcy.
 5. Przechowuj faktury zgodnie z przepisami prawa.

Przechowywanie faktur fiskalnych

Faktury fiskalne muszą być przechowywane przez określony okres czasu, który wynosi 5 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji. Faktury można przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej, ale muszą być dostępne do celów audytu podatkowego.

Co musi zawierać faktura fiskalna?

Na fakturze fiskalnej muszą być zawarte pewne obowiązkowe informacje, w tym:

 • Nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy.
 • Numer identyfikacyjny podatnika VAT (NIP).
 • Numer faktury i data wystawienia.
 • Szczegółowy opis produktów lub usług.
 • Wartość transakcji oraz podatek VAT.

Czym jest faktura fiskalna?

Faktura fiskalna to oficjalny dokument potwierdzający transakcję handlową między sprzedawcą a nabywcą. Zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji, takie jak nazwa produktu, ilość, cena i dane stron.

Kto jest zobowiązany do wystawiania faktur fiskalnych?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji handlowych, zwykle są zobowiązani do wystawiania faktur fiskalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o transakcje opodatkowane VAT.

Na jak długo należy przechowywać faktury fiskalne?

Faktury fiskalne muszą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały wystawione. Przechowywanie może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowo wystawionej faktury fiskalnej?

Nieprawidłowo wystawiona faktura fiskalna może prowadzić do problemów podatkowych i karnych. Dlatego ważne jest, aby dbać o dokładność i zgodność z przepisami podczas wystawiania faktur.

Czy mogę użyć oprogramowania do wystawiania faktur fiskalnych?

Tak, istnieje wiele specjalistycznych programów do wystawiania faktur fiskalnych, które ułatwiają ten proces i pomagają zachować zgodność z przepisami.

Zobacz także:

Photo of author

Bernard

Dodaj komentarz