Faktura zerująca: księgowanie, korekta faktury z poprzedniego roku

Faktura zerująca to istotny dokument księgowy, który może być przydatny w różnych sytuacjach finansowych. W tym artykule omówimy, co to jest faktura zerująca, jak ją księgować oraz jak dokonać korekty faktury z poprzedniego roku. Zapewniamy kompleksową wiedzę na ten temat, aby pomóc Ci zrozumieć i efektywnie wykorzystać fakturę zerującą w Twojej działalności.

Artykuł zrealizowany przy wsparciu serwisu businesswoman.info

Czym jest faktura zerująca?

Faktura zerująca, zwana również fakturą korygującą, jest dokumentem finansowym, który ma na celu sprostowanie błędów lub dokonanie zmian w już wystawionej fakturze. W praktyce jest to nowa faktura, która koryguje dane zawarte w pierwotnej fakturze. Może być używana w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Korekta błędów w kwocie lub ilości towarów lub usług
 • Usunięcie pozycji z faktury
 • Dodanie brakujących pozycji do faktury
 • Zmiana danych kontrahenta

Faktura zerująca jest ważna zarówno dla dostawców, jak i odbiorców, ponieważ pozwala na zachowanie dokładności księgowej.

Księgowanie faktury zerującej

Aby właściwie księgować fakturę zerującą, musisz przestrzegać pewnych zasad. Poniżej znajduje się ogólny proces księgowania faktury zerującej:

 1. Odbierz fakturę zerującą od dostawcy lub wystaw ją, jeśli jesteś dostawcą.
 2. Sprawdź, czy faktura zawiera wszystkie niezbędne informacje, takie jak numer faktury, dane kontrahenta, datę wystawienia i opis korekty.
 3. Porównaj fakturę zerującą z pierwotną fakturą i upewnij się, że wszelkie zmiany są poprawne i zgodne z przepisami prawa podatkowego.
 4. Wprowadź dane z faktury zerującej do swojego systemu księgowego.
 5. Skoryguj swoje księgi rachunkowe, uwzględniając zmiany wynikające z faktury zerującej.

Pamiętaj, że księgowanie faktury zerującej może różnić się w zależności od lokalnych przepisów podatkowych i regulacji. Dlatego zawsze warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przestrzegane.

Korekta faktury z poprzedniego roku

Korekta faktury z poprzedniego roku to proces, który może być konieczny, jeśli odkryjesz błąd w fakturze z ubiegłego roku. W takiej sytuacji również można użyć faktury zerującej. Oto kroki, które powinieneś podjąć:

 1. Skontaktuj się z kontrahentem, który wystawił pierwotną fakturę, i poinformuj go o błędzie.
 2. Poproś kontrahenta o wystawienie faktury zerującej, która poprawi błąd.
 3. Księguj fakturę zerującą zgodnie z opisanym wcześniej procesem księgowania faktury zerującej.

Warto zaznaczyć, że korekta faktury z poprzedniego roku może mieć wpływ na Twoje zobowiązania podatkowe i bilans finansowy za poprzedni rok, dlatego ważne jest, aby działać zgodnie z przepisami i prowadzić odpowiednią dokumentację.

Czy faktura zerująca jest wymagana w każdym przypadku korekty faktury?

Nie, faktura zerująca nie jest zawsze wymagana, ale jest zalecana w przypadku istotnych błędów lub zmian w fakturze. W niektórych przypadkach można dokonać korekty bez konieczności wystawiania faktury zerującej, ale zawsze należy zachować dokładność i przejrzystość ksiąg rachunkowych.

Czy faktura zerująca ma wpływ na rozliczenia podatkowe?

Tak, faktura zerująca może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe. Korekta faktury może wpłynąć na kwoty podatku VAT oraz zobowiązania podatkowe. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać przepisów podatkowych i konsultować się z ekspertem podatkowym w przypadku wątpliwości.

Jakie informacje powinna zawierać faktura zerująca?

Faktura zerująca powinna zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak numer faktury, dane kontrahenta, datę wystawienia, opis korekty, kwoty poprawek oraz odpowiednie oznaczenia podatkowe. Zapewnienie pełnej i dokładnej dokumentacji jest kluczowe dla uniknięcia problemów księgowych i podatkowych.

Czy można skorygować fakturę z poprzedniego roku w bieżącym roku?

Tak, można dokonać korekty faktury z poprzedniego roku w bieżącym roku, jeśli zostanie to właściwie udokumentowane. Jednak warto działać możliwie szybko po zauważeniu błędu, aby uniknąć ewentualnych problemów związanymi z terminami rozliczeń podatkowych.

Zobacz także:

Photo of author

Bernard

Dodaj komentarz